Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n asetus valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista

26.3.2015

EMBARGO

Julkaisuvapaa torstaina 26.3.2015 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Rahoitustietojen raportointivaatimus ulotetaan asetuksella kaikkiin valvottaviin yhteisöihin.

  • Asetuksessa on otettu huomioon julkiseen kannanottopyyntöön saadut vastaukset.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään asetuksen valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista.

Asetukseen on kirjattu säännöt ja menettelyt, joita valvottavien yhteisöjen kuuluu noudattaa raportoidessaan vakavaraisuusvalvontaan liittyviä rahoitustietoja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja EKP:lle. Rahoitustietojen raportointi on jo aiemmin ollut pakollista niille luottolaitoksille, jotka laativat konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. Asetuksen myötä raportointivelvoitteen piiriin tulevat myös

  • merkittävät valvottavat ryhmittymät, jotka laativat konsernitilinpäätöksensä kansallisten tilinpitosäännöstöjen mukaisesti

  • yksittäisinä oikeushenkilöinä raportoivat merkittävät valvottavat yhteisöt, jotka laativat tilinpäätöksensä sekä IFRS-standardeja että kansallisia tilinpitosäännöstöjä noudattaen (ml. valvontamekanismin piiriin kuulumattomien luottolaitosten sivuliikkeet mekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa sekä merkittävien valvottavien ryhmittymien tytäryhtiöt mekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa)

  • vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt sekä sellaiset vähemmän merkittävät ryhmittymät, jotka laativat konsernitilinpäätöksensä kansallisia tilinpitosäännöstöjä noudattaen.

Raportointivelvoite koskee tiettyjä tase-eriä, kuten rahoitusvaroja ja ‑velkoja, sekä tuottoja ja kuluja ynnä muita vakavaraisuusvalvonnan kannalta olennaisia rahoitustietoja.

Ennen kuin EKP:n neuvosto antoi asetuksen, siitä esitettiin julkinen kannanottopyyntö, jonka yhteydessä järjestettiin myös julkinen kuulemistilaisuus. Lopullisessa asetuksessa on otettu huomioon kannanottopyyntöön saadut vastaukset. Vastaukset ja niistä laadittu palautekooste sekä itse EKP:n asetus on julkaistu verkossa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

Yhteyshenkilöt