Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Bankentoezicht van de ECB doet aanbevelingen voor verstandig dividendbeleid en kondigt onderzoek aan naar variabele beloningen

29 januari 2015

EMBARGO

Persembargo tot 10.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 29 januari 2015
  • Banken dienen een behoudend beleid te voeren wanneer zij dividend uitkeren en daarbij rekening te houden met de huidige moeilijke economische en financiële omstandigheden

  • Banken met een resterend kapitaaltekort na de alomvattende beoordeling van 2014 zouden geen dividend moeten uitkeren

  • Banken moeten voortgaan hun kapitaalbasis uit te bouwen om aan de kapitaalvereisten van 2019 te voldoen

  • Het Bankentoezicht van de ECB kondigt een onderzoek aan naar variabele beloningen door banken

Het Bankentoezicht van de ECB heeft vandaag een aanbeveling doen uitgaan aan banken met betrekking tot hun beleid voor dividenduitkering over het boekjaar 2014 om steun te geven aan zijn streven de veiligheid en soliditeit van het bankstelsel van het eurogebied te versterken. De ECB heeft de banken tevens laten weten dat variabele beloningen de komende maanden grondig zullen worden onderzocht.

De aanbevelingen ten aanzien van dividend bouwen voort op de alomvattende beoordeling, de recente grondige controle van de balansen van de grootste banken die erop was gericht het vertrouwen van het grote publiek in de banksector te bevorderen. Deze aanbevelingen worden gedaan in de context van een moeilijk macro-economisch en financieel klimaat dat druk uitoefent op de winstgevendheid van banken en op hun vermogen kapitaal op te bouwen.

Zoals Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB, verklaarde: "Banken dienen hun dividendbeleid te baseren op behoudende en voorzichtige aannames, zodat zij na een eventuele uitkering van dividend nog steeds hun huidige kapitaalvereisten volledig kunnen dekken en zich kunnen voorbereiden om te voldoen aan strengere kapitaalnormen”.

De ECB heeft de belangrijke banken rechtstreeks aangeschreven om specifieke aanbevelingen te doen voor de uitkering van dividend, in 2015, over het boekjaar 2014. De ECB heeft eveneens de nationale toezichthouders gevraagd de aanbevelingen door te voeren voor de minder belangrijke banken waarop zij direct toezicht uitoefenen.

Banken zijn reeds verplicht bepaalde kapitaalniveau's aan te houden krachtens de Verordening en Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV). Tegelijkertijd dienen zij zich te blijven voorbereiden op de tijdige en volledige toepassing van CRD IV (na eventuele overgangsbepalingen) uiterlijk per 1 januari 2019.

De ECB hanteert daarom een risico-gebaseerde benadering door onderscheid te maken tussen drie categorieën banken:

  • Banken die per 31 december 2014 reeds voldoen aan hun kapitaalvereisten en reeds hun "volledig gevulde" kapitaalratio's (de vereisten voor januari 2019) hebben bereikt, zouden behoudend dividend moeten uitkeren om zo aan alle vereisten te blijven voldoen zelfs wanneer de economische en financiële omstandigheden zouden verslechteren.

  • Banken die per 31 december 2014 reeds voldoen aan hun kapitaalvereisten maar nog niet hun "volledig gevulde" kapitaalratio's (de vereisten voor januari 2019) hebben bereikt, zouden eveneens behoudend dividend moeten uitkeren maar alleen in zodanige mate dat het traject naar "volledig gevulde" kapitaalratio's wordt gewaarborgd.

  • Banken die uit de alomvattende beoordeling van 2014 gekomen zijn met een resterend kapitaaltekort of als niet voldoend aan hun kapitaalvereisten, zouden in principe geen dividend moeten uitkeren.

Banken waarvan het dividendbeleid niet in overeenstemming is met de aanbeveling van de ECB, moeten aanvullende informatie geven en hun redenen gedetailleerd toelichten. Zij moeten de ECB tevens hun plannen voorleggen hoe zij de vereiste "volledig gevulde" kapitaalratio's willen verwezenlijken. Het Bankentoezicht van de ECB zal vervolgens deze informatie beoordelen en, indien noodzakelijk, individuele besluiten nemen in het kader van zijn toezichtsproces van toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process) (“SREP-besluit”).

Afzonderlijk van dit alles heeft de ECB tevens banken ervan op de hoogte gesteld dat zij hun beleid ten aanzien van variabele beloning grondig zal onderzoeken. Bij die beoordeling zal de ECB rekening houden met de kapitaalsituatie van de banken, aangezien variabele beloningen in overeenstemming dienen te zijn met het vermogen van een bank een solide kapitaalbasis te handhaven.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media