Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB v okviru bančnega nadzora priporoča previdno politiko izplačevanja dividend ter najavlja pregled variabilnega nagrajevanja

29. januar 2015

EMBARGO

Prepoved objave do 10.00 po srednjeevropskem času v četrtek, 29. januarja 2015
  • Banke bi morale ob upoštevanju sedanjih težkih gospodarskih in finančnih razmer voditi konservativno politiko izplačevanja dividend.

  • Banke, ki imajo po celoviti oceni iz leta 2014 še vedno primanjkljaj kapitala, ne bi smele izplačati dividend.

  • Banke morajo še naprej graditi kapitalsko osnovo, da bodo lahko leta 2019 izpolnile kapitalske zahteve.

  • ECB v okviru bančnega nadzora najavlja preverjanje variabilnega nagrajevanja v bankah.

ECB je v okviru bančnega nadzora danes bankam izdala priporočilo o politiki izplačevanja dividend za poslovno leto 2014 kot del uresničevanja cilja, da krepi varnost in zdravje bančnega sistema v euroobmočju. ECB je hkrati obvestila banke, da bo v naslednjih mesecih opravljen temeljit pregled variabilnega nagrajevanja.

Priporočila o dividendah temeljijo na celoviti oceni, tj. nedavnem poglobljenem pregledu bilanc največjih bank, ki je bil namenjen krepitvi zaupanja javnosti v bančni sektor. Priporočila prihajajo v kontekstu težkih makroekonomskih in finančnih razmer, ki ustvarjajo pritiske na dobičkonosnost bank in na njihovo sposobnost akumuliranja kapitala.

Predsednica Nadzornega odbora ECB Danièle Nouy je dejala: »Banke bi morale politiko izplačevanja dividend utemeljiti na konservativnih in previdnih predpostavkah, tako da bodo po izplačilu sposobne v celoti izpolniti sedanje kapitalske zahteve in se pripraviti na še zahtevnejše kapitalske standarde«.

ECB se je z dopisom obrnila neposredno na pomembne banke, da bi jim dala specifična priporočila za izplačilo dividend v letu 2015 za poslovno leto 2014. ECB je zahtevala, da nacionalni nadzorniki izvajajo priporočila tudi v manj pomembnih bankah, ki jih neposredno nadzirajo.

V skladu z uredbo in direktivo IV o kapitalskih zahtevah morajo banke že sedaj vzdrževati določeno raven kapitala. Obenem se morajo še naprej pripravljati na pravočasno in polno uporabo določb iz direktive IV o kapitalskih zahtevah do 1. januarja 2019 (po prehodnih določbah).

ECB je tako sprejela pristop, ki temelji na oceni tveganj, pri čemer razlikuje med tremi kategorijami bank.

  • Banke, ki so 31. decembra 2014 že izpolnjevale kapitalske zahteve in so že dosegle »celi« kapitalski količnik (obvezno do januarja 2019), bi morale dividende izplačati konservativno, da bi še naprej izpolnjevale vse zahteve, tudi če se gospodarske in finančne razmere poslabšajo.

  • Banke, ki so 31. decembra 2014 že izpolnjevale kapitalske zahteve, vendar še niso dosegle »celega« kapitalskega količnika (obvezno do januarja 2019), bi morale dividende ravno tako izplačati konservativno, vendar samo v obsegu, ki zagotavlja izpolnitev »celih« količnikov.

  • Banke, ki so iz celovite ocene v letu 2014 izšle s preostankom kapitalskega primanjkljaja ali s kršitvijo kapitalskih zahtev, načeloma ne bi smele izplačati nobenih dividend.

Banke, katerih politika izplačevanja dividend ni v skladu s priporočilom ECB, morajo posredovati dodatne informacije in svoje razloge podrobno razložiti. Evropski centralni banki morajo posredovati tudi svoj načrt za izpolnitev »celega« zahtevanega kapitalskega količnika. Nato bo ECB v okviru bančnega nadzora te informacije ocenila in po potrebi sprejela posamezne odločitve kot del postopka nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (»odločitev SREP«).

ECB je posebej obvestila banke, da bo temeljito preverila njihove politike variabilnega nagrajevanja. Med tem preverjanjem bo ECB upoštevala kapitalsko situacijo v posameznih bankah, saj bi moralo biti variabilno nagrajevanje skladno s sposobnostjo banke, da vzdržuje zdravo kapitalsko osnovo.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije