Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pankkivalvonta suosittelee varovaista osingonjakopolitiikkaa ja arvioi muuttuvia palkkioita koskevat käytännöt

29.1.2015

EMBARGO

Julkaisuvapaa torstaina 29.1.2015 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Tämänhetkisessä haastavassa talous- ja rahoitustilanteessa pankkien tulisi noudattaa varovaista osingonjakopolitiikkaa.

  • Pankkien, joilla vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa todettiin pääomavaje, ei tulisi jakaa osinkoja.

  • Pankkien on jatkettava pääomapohjansa vahvistamista täyttääkseen vuonna 2019 voimaan tulevat täydet vakavaraisuusvaatimukset.

  • EKP:n pankkivalvonta aikoo arvioida pankkien muuttuvia palkkioita koskevat käytännöt.

EKP:n pankkivalvonta antoi tänään pankeille suosituksen tilikauden 2014 osingonjakopolitiikasta. Pyrkimyksenä on varmistaa, että euroalueen pankkijärjestelmä on luotettava ja sen toiminta vakaalla pohjalla. EKP on myös ilmoittanut pankeille, että muuttuvia palkkioita koskevat käytännöt arvioidaan perusteellisesti lähikuukausien aikana.

Osingonjakoa koskevat suositukset ovat jatkoa hiljattain päätökseen viedylle kattavalle arvioinnille, jossa suurimpien pankkien taseet tarkastettiin syvältä luodaten ja jonka tarkoituksena oli viime kädessä lujittaa luottamusta pankkisektoriin. Suositusten antamisen taustalla on haastava makrotalous- ja rahoitustilanne, joka asettaa paineita pankkien kannattavuudelle ja kyvylle vahvistaa pääomapohjaansa.

Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy totesi, että pankkien osingonjakopolitiikan tulee perustua varovaisiin oletuksiin, jotta pankit kykenevät mahdollisen osingonjaon jälkeenkin täyttämään nykyiset vakavaraisuusvaatimukset kaikilta osin ja valmistautuvat täyttämään tulevat tiukemmat vaatimukset.

EKP on lähettänyt suoraan merkittäville pankeille erityiset suositukset vuonna 2015 jaettavista tilikauden 2014 osingoista. EKP on myös pyytänyt kansallisia valvontaviranomaisia antamaan samat suositukset niiden suorassa valvonnassa oleville vähemmän merkittäville pankeille.

Pankkien on jo nyt täytettävä tietyt vakavaraisuusvaatimukset uusien vakavaraisuusasetuksen ja -direktiivin mukaisesti. Pankkien on myös jatkettava valmistautumista uusien vakavaraisuussäännösten täysimääräiseen soveltamiseen (mahdollisten siirtymäsäännösten soveltamisen päätyttyä) heti 1.1.2019 alkaen.

EKP on jakanut pankit riskiperusteisesti kolmeen ryhmään:

  • Pankkien, jotka täyttävät jo vakavaraisuusvaatimukset (tilanne 31.12.2014) ja jotka ovat saavuttaneet kaikki vaatimukset täyttävän (fully loaded) vakavaraisuussuhteen (tammikuussa 2019 voimaan tulevat vaatimukset), olisi jaettava osinkonsa varovaisuutta noudattaen siten, että ne pystyvät jatkuvasti täyttämään kaikki vaatimukset siinäkin tapauksessa, että taloudellinen tilanne heikentyy.

  • Pankkien, jotka täyttävät jo vakavaraisuusvaatimukset (tilanne 31.12.2014) mutta jotka eivät ole saavuttaneet kaikki vaatimukset täyttävää (fully loaded) vakavaraisuussuhdetta (tammikuussa 2019 voimaan tulevat vaatimukset), olisi myös jaettava osinkonsa varovaisuutta noudattaen ja vain sellainen määrä, ettei kehitys kohti kaikki vaatimukset täyttävää vakavaraisuussuhdetta vaarannu.

  • Pankkien, joilla vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa todettiin pääomavaje tai joiden vakavaraisuussuhteen todettiin jäävän vaaditusta, ei periaatteessa tulisi jakaa lainkaan osinkoja.

Pankkien, joiden osingonjakopolitiikka poikkeaa EKP:n suosituksesta, on toimitettava lisätietoja ja annettava yksityiskohtaiset tiedot poikkeamien syistä. Pankkien on myös toimitettava EKP:lle suunnitelmat, joista ilmenee, miten ne aikovat saavuttaa kaikki vaatimukset täyttävän (fully loaded) vakavaraisuussuhteen. EKP:n pankkivalvonta arvioi tiedot ja tekee tarvittaessa pankkikohtaisia päätöksiä osana valvojan arviointiprosessia.

Lisäksi EKP on ilmoittanut pankeille aikovansa arvioida muuttuvia palkkioita koskevat käytännöt perusteellisesti. EKP huomioi arvioinnissa pankkien pääomatilanteen, sillä muuttuvissa palkkioissa tulisi aina ottaa huomioon pankin kyky pitää pääomapohjansa vakaana.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Whistleblowing