Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

De ECB publiceert de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht

30 oktober 2014
  • In de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht wordt uiteengezet hoe de ECB haar uitgaven voor het toezicht op de onder het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme vallende bankensector verhaalt

  • De ECB neemt haar toezichtstaken volledig op zich op 4 november 2014

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht gepubliceerd. De Verordening is door de Raad van Bestuur goedgekeurd na een openbare raadpleging, waarvan een openbare hoorzitting deel uitmaakte. De ECB zal op 4 november 2014, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM), haar taken als toezichthouder op zich nemen. In de Verordening worden de regelingen uiteengezet op grond waarvan de ECB een jaarlijkse vergoeding voor toezicht in rekening zal brengen voor de uitgaven die zij in verband met haar nieuwe rol heeft gedaan.

In de Verordening is commentaar verwerkt dat tijdens de openbare raadpleging door belanghebbenden werd gegeven. Deze antwoorden zijn, samen met een feedback-verklaring en de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht, gepubliceerd op de website van de ECB.

Krachtens de EU-Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM-Verordening) is de ECB verplicht een jaarlijkse vergoeding voor toezicht in rekening te brengen bij alle onder toezicht staande banken om de door haar voor toezicht gedane uitgaven te verhalen.

Media kunnen hun vragen richten aan Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders