Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n asetus valvontamaksuista

30.10.2014
  • Valvontamaksuasetuksessa määritetään, miten EKP kattaa sille yhteisen valvontamekanismin piiriin kuuluvien pankkien valvonnasta aiheutuvat kulut.

  • EKP ryhtyy hoitamaan pankkivalvontatehtäviään 4.11.2014.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut EKP:n asetuksen valvontamaksuista. EKP:n neuvoston antamaan asetukseen on kirjattu järjestelyt, joiden mukaisesti EKP perii pankeilta vuosittaisen valvontamaksun valvontatehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. EKP ryhtyy hoitamaan pankkivalvontatehtäviään 4.11.2014. Asetusluonnoksesta esitettiin julkinen kannanottopyyntö, jonka yhteydessä järjestettiin myös julkinen kuulemistilaisuus.

EKP:n valvontamaksuasetuksessa on otettu huomioon kannanottopyyntöön saadut vastaukset. Vastaukset ja niistä laadittu palautekooste sekä itse asetus on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevassa EU:n lainsäädännössä (YVM-asetus) edellytetään, että EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun valvonnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä