SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør forordning om tilsynsgebyrer

30. oktober 2014
  • Forordningen om tilsynsgebyrer fastsætter, hvordan Den Europæiske Centralbank (ECB) får dækket sine udgifter i forbindelse med tilsyn af de banker, der er omfattet af Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM (Single Supervisory Mechanism).

  • Pr. den 4. november 2014 varetager ECB sine tilsynsopgaver fuldt ud.

ECB har i dag offentliggjort sin forordning om tilsynsgebyrer. Den er blevet godkendt af Styrelsesrådet efter en offentlig høring. Som led i Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM, overtager ECB rollen som tilsynsmyndighed for bankerne pr. 4. november 2014. Forordningen fastsætter ordningerne for ECB's opkrævning af et årligt tilsynsgebyr, som skal dække udgifterne i forbindelse med ECB's nye rolle.

Forordningen afspejler kommentarer, der er modtaget fra interesserede parter under den offentlige høring. Disse kommentarer sammen med et "feedback statement" og ECB's forordning om tilsynsgebyrer er også blevet offentliggjort på ECB's websted.

I henhold til EU's forordning om Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM-forordningen) skal ECB opkræve et årligt tilsynsgebyr hos alle banker, der er underlagt tilsyn, til dækning af ECB's tilsynsudgifter.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Rolf Benders, tlf.: +49 69 1344 6925

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing