Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör förordning om tillsynsavgifter

30 oktober 2014
  • I förordningen om tillsynsavgifter fastställs hur ECB täcker sina utgifter för tillsynen av banksektorn inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)

  • ECB utövar sina tillsynsuppgifter fr.o.m. den 4 november 2014

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort ECB-förordningen om tillsynsavgifter. Den godkändes av ECB-rådet efter ett offentligt samrådsförfarande som även omfattade en offentlig utfrågning. Den 4 november 2014 kommer ECB att ta över som tillsynsmyndighet för banker inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). I förordningen beskrivs de arrangemang som kommer att användas av ECB när man tar ut och debiterar den årliga tillsynsavgiften för de utgifter som uppstår i samband med denna nya roll.

Förordningen återspeglar kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Dessa svar har publicerats på ECB:s webbplats tillsammans med ett uppföljningsyttrande och ECB:s förordning om tillsynsavgifter.

I enlighet med EU-förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen) ska ECB ta ut en årlig tillsynsavgift av alla banker som står under tillsyn för att täcka sina utgifter för tillsynen.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning