Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC publikuje rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych

30 października 2014
  • Rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych określa zasady refundacji kosztów ponoszonych przez EBC w związku z nadzorem nad sektorem bankowym w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

  • EBC zacznie w pełni wykonywać zadania nadzorcze 4 listopada 2014 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych. Zostało ono zatwierdzone przez Radę Prezesów po konsultacjach społecznych, obejmujących m.in. wysłuchanie publiczne. EBC przejmie nadzór nad bankami w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego 4 listopada 2014 r. Rozporządzenie określa, na jakich zasadach EBC będzie nakładać roczną opłatę nadzorczą z tytułu wydatków ponoszonych w związku z nową funkcją.

W rozporządzeniu uwzględniono uwagi zgłoszone przez interesariuszy w toku konsultacji społecznych. Uwagi te zostały też opublikowane w serwisie internetowym EBC, wraz z podsumowaniem konsultacji i samym rozporządzeniem.

Zgodnie z podstawowym unijnym rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego EBC ma pobierać od wszystkich nadzorowanych banków roczną opłatę na pokrycie ponoszonych przez siebie kosztów nadzoru.

Kontakt z mediami: Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Demaskowanie nieprawidłowości