Menu

Članica Nadzornega odbora (predstavnica ECB)

Interesna področja

  • Komunikacija s trgi
  • Makrobonitetni nadzor
  • Krizno upravljanje

Izobrazba

 
Študij ekonomije, statistike in prava, Stockholm University

Zaposlitve

Od oktobra 2019
Članica Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora (predstavnica ECB)
2012–2019
Prva namestnica guvernerja, Sveriges riksbank
2009–2011
Generalna direktorica, Swedish Bankers' Association
2008–2009
Predsednica Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS)
1995–2007
Vodja bančnega nadzora, Finansinspektionen (švedski finančni nadzorni organ)
1991–1995
Finančna analitičarka, Finansinspektionen (švedski finančni nadzorni organ)
1977–1991
Sveriges riksbank
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Druge zadolžitve

2015–2019
Namestnica, Razširjeni svet ECB
2015–2018
Članica Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB)
2014–2018
Članica uprave, Finanstilsynet (danski urad za finančni nadzor)
2010–2011
Članica uprave, Electronic Identification Board
2010–2011
Članica, Svetovalna skupina za nadzor, Inštitut za mednarodne finance
2009–2011
Članica izvršnega odbora, Evropska bančna federacija
2009–2011
Članica uprave, Švedski potrošniški urad za bančništvo in finance
2003–2009 in 2013–2019
Članica Baselskega odbora za bančni nadzor