Menu

Podpredsednik Nadzornega odbora

Izobrazba

1995
Magisterij iz prava, Columbia Law School
1994
Magisterij iz nizozemskega prava, Universiteit van Amsterdam
1993–1994
Študij na Universidad de Zaragoza

Zaposlitve

Od februarja 2021
Podpredsednik Nadzornega odbora, Evropska centralna banka
Od leta 2020
Član Izvršilnega odbora, Evropska centralna banka
2018–2020
Član Baselskega odbora za bančni nadzor
2018–2020
Član Nadzornega odbora, Evropska centralna banka
2014–2018
Član Enotnega odbora EU za reševanje
2011–2020
Član Izvršilnega odbora, De Nederlandsche Bank
2007–2011
Pravni svetovalec in direktor pravne službe, De Nederlandsche Bank
2006–2007
Vodja nadzorne enote, pristojne za ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
Napotitev v pravno službo, Evropska centralna banka
1999–2006
Več (vodstvenih) položajev v pravni službi, De Nederlandsche Bank
1995–1999
Odvetnik, specializiran za konkurenčno pravo EU, Houthoff Advocaten

Druge zadolžitve

Od leta 2020
Sopredsednik projektne skupine za finančna tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami, Baselski odbor za bančni nadzor
Od leta 2017
Predsednik mreže centralnih bank in nadzornikov za ozelenitev finančnega sistema
2016–2020
Predsednik platforme za trajnostno financiranje, De Nederlandsche Bank
2007–2011 in
1999–2006
Član Odbora Eurosistema/ESCB za pravne zadeve