Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Członkini Rady ds. Nadzoru (przedstawicielka EBC)

Kerstin af Jochnick

Obszary zainteresowania

Komunikacja zewnętrzna

Nadzór makroostrożnościowy

Strategia nadzoru

Spójność nadzoru

Wykształcenie

Studia w dziedzinach ekonomii, statystyki i prawa, Uniwersytet Sztokholmski

Kariera zawodowa
od października 2019

Członkini Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawicielka EBC)

2012–2019

Pierwsza wiceprezes Sveriges riksbank (bank centralny Szwecji)

2009–2011

Dyrektor zarządzająca Svenska Bankföreningen (szwedzkie stowarzyszenie bankowców)

2008–2009

Przewodnicząca Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego

1995–2007

Dyrektor nadzoru bankowego Finansinspektionen (szwedzki urząd nadzoru finansowego)

1991–1995

Analityk finansowa w Finansinspektionen

1977–1991

Sveriges riksbank

1976–1977

Sparbanken Kronoberg

Inne funkcje
2015–2019

Członkini zastępcza Rady Ogólnej EBC

2015–2018

Członkini Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS)

2014–2018

Członkini zarządu duńskiego urzędu nadzoru finansowego

2010–2011

Członkini zarządu urzędu ds. identyfikacji elektronicznej

2010–2011

Członkini grupy doradczej ds. nadzoru przy Instytucie Finansów Międzynarodowych (IIF)

2009–2011

Członkini Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Bankowej

2009–2011

Członkini zarządu szwedzkiego urzędu ochrony konsumentów w kwestiach bankowych i finansowych

2003–2009 i 2013–2019

Członkini Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

Demaskowanie nieprawidłowości