Menu

Członkini Rady ds. Nadzoru (przedstawicielka EBC)

Obszary zainteresowania

  • Komunikacja z rynkami
  • Nadzór makroostrożnościowy
  • Zarządzanie kryzysowe

Wykształcenie

 
Studia w dziedzinach ekonomii, statystyki i prawa, Uniwersytet Sztokholmski

Kariera zawodowa

od października 2019
Członkini Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawicielka EBC)
2012–2019
Pierwsza wiceprezes Sveriges riksbank (bank centralny Szwecji)
2009–2011
Dyrektor zarządzająca Svenska Bankföreningen (szwedzkie stowarzyszenie bankowców)
2008–2009
Przewodnicząca Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego
1995–2007
Dyrektor nadzoru bankowego Finansinspektionen (szwedzki urząd nadzoru finansowego)
1991–1995
Analityk finansowa w Finansinspektionen
1977–1991
Sveriges riksbank
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Inne funkcje

2015–2019
Członkini zastępcza Rady Ogólnej EBC
2015–2018
Członkini Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS)
2014–2018
Członkini zarządu duńskiego urzędu nadzoru finansowego
2010–2011
Członkini zarządu urzędu ds. identyfikacji elektronicznej
2010–2011
Członkini grupy doradczej ds. nadzoru przy Instytucie Finansów Międzynarodowych (IIF)
2009–2011
Członkini Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Bankowej
2009–2011
Członkini zarządu szwedzkiego urzędu ochrony konsumentów w kwestiach bankowych i finansowych
2003–2009 i 2013–2019
Członkini Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego