Menu

Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Wykształcenie

1995
Magisterium z prawa, Columbia Law School
1994
Magisterium z prawa holenderskiego, Uniwersytet Amsterdamski
1993–1994
Studia na Uniwersytecie w Saragossie

Kariera zawodowa

od lutego 2021
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, Europejski Bank Centralny
od 2020
Członek Zarządu, Europejski Bank Centralny
2018–2020
Członek Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
2018–2020
Członek Rady ds. Nadzoru, Europejski Bank Centralny
2014–2018
Członek unijnej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
2011–2020
Członek zarządu, De Nederlandsche Bank
2007–2011
Główny radca prawny i dyrektor służb prawnych, De Nederlandsche Bank
2006–2007
Szef działu sprawującego nadzór nad ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
Oddelegowanie do służb prawnych Europejskiego Banku Centralnego
1999–2006
Różne stanowiska (kierownicze) w służbach prawnych, De Nederlandsche Bank
1995–1999
Radca prawny specjalizujący się w unijnym prawie konkurencji, Houthoff Advocaten

Inne funkcje

od 2020
Współprzewodniczący grupy zadaniowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego zajmującej się ryzykami finansowymi związanymi z klimatem
od 2017
Przewodniczący sieci banków centralnych i organów nadzoru na rzecz ekologizacji systemu finansowego
2016–2020
Przewodniczący platformy zrównoważonego finansowania prowadzonej przez De Nederlandsche Bank
2007–2011
i 1999–2006
Członek Komitetu Prawnego Eurosystemu i ESBC