Menu

Заместник-председател на Надзорния съвет

Образование

1995
Магистър по право, Columbia Law School
1994
Магистърска степен по нидерландско право, University of Amsterdam
1993 – 1994
Следване в Universidad de Zaragoza

Професионален опит

от февруари 2021 г.
Заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка
от 2020 г.
Член на Изпълнителния съвет, Европейска централна банка
2018 – 2020
Член на Базелския комитет за банков надзор
2018 – 2020
Член на Надзорния съвет, Европейска централна банка
2014 – 2018
Член на Единния съвет по преструктуриране на ЕС
2011 – 2020
Член на Изпълнителния съвет, De Nederlandsche Bank
2007 – 2011
Главен юрист и директор на правния отдел, De Nederlandsche Bank
2006 – 2007
Ръководител на надзорното звено, отговарящо за ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
Командировка в дирекция „Правни услуги“, Европейска централна банка
1999 – 2006
Поредица от (ръководни) длъжности в правния отдел на De Nederlandsche Bank
1995 – 1999
Адвокат, специализиран в законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, Houthoff Advocaten

Други постове

от 2020 г.
Съпредседател на Работната група за свързани с климата финансови рискове на Базелския комитет за банков надзор
от 2017 г.
Председател на Мрежата на централни банки и надзорни органи за по-зелена финансова система
2016 – 2020
Председател на Платформата за устойчиви финанси на De Nederlandsche Bank
2007 – 2011 и
1999 – 2006
Член на Правния комитет на Евросистемата/ЕСЦБ