Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Lid van de Raad van Toezicht (ECB-vertegenwoordiger)

Anneli Tuominen

Interessegebieden

Crisisbeheersing

Toezichtrapportage en statistiek

Deskundigheids- en betrouwbaarheidstoezicht

Cyberrisico

Opleiding
1979

Master in de rechten, Universiteit van Helsinki (met rechtbanktraining)

1976

Bachelor economie, Helsinki School of Economics

Loopbaan
Sinds juni 2022

Lid van de Raad van Toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM), ECB-vertegenwoordiger

2009 – juni 2022

Directeur-generaal Finanssivalvonta (Finse financiële toezichthouder)

2007 – 2008

Directeur-generaal Rahoitustarkastus (Finse financiële toezichthouder, opgegaan in Finanssivalvonta)

1996 – 2007

Adjunct-directeur-generaal/Afdelingshoofd Markttoezicht bij Rahoitustarkastus

1991 – 1996

Vicepresident voor de kapitaalmarkten bij Union Bank of Finland Ltd

1986 – 1990

Manager (Corporate Finance) van de Londense vestiging van Union Bank of Finland Ltd

Andere functies
2014 – juni 2022

Lid van de Raad van Toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

Sinds 2014

Lid van het Macroprudentieel Forum

2011 – juni 2022

Niet-stemgerechtigd lid van de Algemene Raad van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB)

2009 – juni 2022

Bestuurslid van de Finse financiële ombudsman (FINE)

2011 – april 2022

Lid van de Raad van Toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

2011 – april 2022

Lid van de Raad van Toezichthouders van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

2016 – november 2021

Vicevoorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

April – oktober 2021

Voorzitter ad interim van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

2014 – maart 2021

Lid van de Raad van Toezichthouders van de Europese Bankautoriteit (EBA)

2011 – 2015

Voorzitter van het permanent comité voor financiële innovatie van de ESMA

2011 – 2015

Voorzitter van het subcomité consumentenbescherming en financiële innovatie van het Gemengd Comité

Klokkenluiders