Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Anneli Tuominen

Huvivaldkonnad

Kriisijuhtimine

Järelevalvearuandlus ja -statistika

Sobivuse ja nõuetekohasuse järelevalve

Haridus
1979

Magistrikraad õigusteaduses, Helsingin yliopisto (asekohtunik)

1976

Majandusteaduste bakalaureus, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Ametikäik
Juuni 2022 –

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

2014 – juuni 2022

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige

2009 – juuni 2022

Peadirektor, Soome Finantsinspektsioon (Finanssivalvonta)

2007–2008

Peadirektor, Soome Finantsinspektsioon (Rahoitustarkastus)

1996–2007

Soome Finantsinspektsiooni turujärelevalve osakonna juhataja / peadirektori asetäitja (Rahoitustarkastus)

1991–1996

Asepresident (Capital Markets), Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

Juhataja (Corporate Finance), Union Bank of Finland Ltd, Londoni filiaal

Muud ametikohad
Alates 2014

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorumi liige

2011 – juuni 2022

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) haldusnõukogu hääleõiguseta liige

2009 – juuni 2022

Juhatuse liige, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

2011 – aprill 2022

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) järelevalvenõukogu liige

2011 – aprill 2022

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu liige

2016 – november 2021

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) aseesimees

Aprill – oktoober 2021

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esimehe kohusetäitja

2014 – märts 2021

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu liige

2011–2015

ESMA finantsuuenduste alalise komitee esimees

2011–2015

Ühiskomitee tarbijakaitse ja finantsuuenduste allkomitee esimees

Rikkumisest teatamine