Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Anneli Tuominen

Huvivaldkonnad

Kriisijuhtimine

Järelevalvearuandlus ja -statistika

Sobivuse ja nõuetekohasuse järelevalve

Küberrisk

Haridus
1979

Magistrikraad õigusteaduses, Helsingin yliopisto (asekohtunik)

1976

Majandusteaduste bakalaureus, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Ametikäik
Juuni 2022 –

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

2009 – juuni 2022

Peadirektor, Soome Finantsinspektsioon (Finanssivalvonta)

2007–2008

Peadirektor, Soome Finantsinspektsioon (Rahoitustarkastus)

1996–2007

Soome Finantsinspektsiooni turujärelevalve osakonna juhataja / peadirektori asetäitja (Rahoitustarkastus)

1991–1996

Asepresident (Capital Markets), Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

Juhataja (Corporate Finance), Union Bank of Finland Ltd, Londoni filiaal

Muud ametikohad
2014 – juuni 2022

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige

Alates 2014

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve foorumi liige

2011 – juuni 2022

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) haldusnõukogu hääleõiguseta liige

2009 – juuni 2022

Juhatuse liige, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

2011 – aprill 2022

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) järelevalvenõukogu liige

2011 – aprill 2022

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu liige

2016 – november 2021

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) aseesimees

Aprill – oktoober 2021

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esimehe kohusetäitja

2014 – märts 2021

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu liige

2011–2015

ESMA finantsuuenduste alalise komitee esimees

2011–2015

Ühiskomitee tarbijakaitse ja finantsuuenduste allkomitee esimees

Rikkumisest teatamine