Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Članica Nadzornega odbora (predstavnica ECB)

Anneli Tuominen

Interesna področja

Krizno upravljanje

Nadzorniško poročanje in statistika

Nadzor sposobnosti in primernosti

Kibernetsko tveganje

Izobrazba
1979

Magisterij iz prava, Helsingin yliopisto (univerza v Helsinkih), (državni pravniški izpit)

1976

Diploma iz ekonomije, Helsinki Graduate School of Economics

Zaposlitve
Od junija 2022

Članica Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora (predstavnica ECB)

2009–junij 2022

Generalna direktorica, Finanssivalvonta (organ za finančni nadzor)

2007–2008

Generalna direktorica, Rahoitustarkastus (organ za finančni nadzor)

1996–2007

Namestnica generalnega direktorja/vodja oddelka za tržni nadzor, Rahoitustarkastus (organ za finančni nadzor)

1991–1996

Podpredsednica (Kapitalski trgi), Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

Vodja oddelka (Korporativne finance), Union Bank of Finland Ltd, podružnica v Londonu

Druge zadolžitve
2014–junij 2022

Članica Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora

Od leta 2014

Članica Makrobonitetnega foruma

2011–junij 2022

Članica splošnega odbora Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) brez glasovalne pravice

2009–junij 2022

Članica uprave finskega urada za varstvo finančnih pravic (FINE)

2011–april 2022

Članica Odbora nadzornikov, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

2011–april 2022

Članica Odbora nadzornikov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

2016–november 2021

Podpredsednica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

April–oktober 2021

Začasna predsednica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

2014–marec 2021

Članica Odbora nadzornikov Evropskega bančnega organa (EBA)

2011–2015

Predsednica stalnega odbora ESMA za finančne inovacije

2011–2015

Predsednica pododbora za varstvo potrošnikov in finančne inovacije v skupnem odboru EBA

Žvižgaštvo