Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Anneli Tuominen

Intresseområden

Krishantering

Tillsynsrapportering och statistik

Lämplighetstillsyn

Cyberrisk

Utbildning
1979

Juridikexamen, Helsingfors universitet (vicehäradshövding)

1976

Kandidatexamen i ekonomi, Helsingfors handelshögskola

Yrkeskarriär
Sedan juni 2022

Ledamot av tillsynsnämnden vid den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (företrädare för ECB)

2009–juni 2022

Generaldirektör för Finansinspektionen (Finanssivalvonta)

2007–2008

Generaldirektör för Finansinspektionen (Rahoitustarkastus)

1996–2007

Biträdande generaldirektör/avdelningschef för marknadstillsyn, Finansinspektionen (Rahoitustarkastus)

1991–1996

Vice ordförande (kapitalmarknader), Föreningsbanken i Finland Ab

1986–1990

Chef (företagsfinansiering), Union Bank of Finland Ltd, London-filialen

Andra befattningar
2014–juni 2022

Ledamot av tillsynsnämnden vid den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)

Sedan 2014

Ledamot av Makrotillsynsforum

2011–juni 2022

Ledamot utan rösträtt i styrelsen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

2009–juni 2022

Styrelseledamot i Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

2011–april 2022

Ledamot av tillsynsstyrelsen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

2011–april 2022

Ledamot av tillsynsstyrelsen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

2016–november 2021

Vice ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

April–oktober 2021

Interimistisk ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

2014–mars 2021

Ledamot av tillsynsstyrelsen för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

2011–2015

Ordförande för Esmas ständiga kommitté för finansiell innovation

2011–2015

Ordförande för underkommittén för konsumentskyddsfrågor och finansiell innovation, underställd den gemensamma kommittén

Visselblåsning