Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

Anneli Tuominen

Τομείς ενδιαφέροντος

Διαχείριση κρίσεων

Εποπτικές αναφορές και εποπτικά στατιστικά στοιχεία

Εποπτική αξιολόγηση καταλληλότητας

Κυβερνοαπειλή

Τίτλοι σπουδών
1979

Μεταπτυχιακός τίτλος (Master of Laws) στις Νομικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Helsingin Yliopisto), (με άσκηση στο δικαστήριο)

1976

Πτυχιακός τίτλος (Bachelor) στις Οικονομικές Επιστήμες, Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Ελσίνκι (Helsingin kauppakorkeakoulu)

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Από τον Ιούνιο 2022

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

2009 - Ιούνιος 2022

Γενική Διευθύντρια, Φινλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finanssivalvonta)

2007 - 2008

Γενική Διευθύντρια, Φινλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Rahoitustarkastus)

1996 - 2007

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια/Προϊστάμενη Τμήματος, Εποπτεία της Αγοράς, Φινλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Rahoitustarkastus)

1991 - 1996

Αντιπρόεδρος (Κεφαλαιαγορές), Union Bank of Finland Ltd

1986 - 1990

Διευθύντρια (Εταιρικές Χρηµατοοικονομικές Υπηρεσίες), Union Bank of Finland Ltd, υποκατάστημα Λονδίνου

Άλλες δραστηριότητες
2014 - Ιούνιος 2022

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Από το 2014

Μέλος του Φόρουμ Μακροπροληπτικής Πολιτικής

2011 - Ιούνιος 2022

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) χωρίς δικαίωμα ψήφου

2009 - Ιούνιος 2022

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου Οικονομικού Διαμεσολαβητή της Φινλανδίας (FINE)

2011 - Απρίλιος 2022

Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

2011 - Απρίλιος 2022

Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)

2016 - Νοέμβριος 2021

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Απρίλιος - Οκτώβριος 2021

Προσωρινή Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

2014 - Μάρτιος 2021

Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

2011 - 2015

Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

2011 - 2015

Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Προστασία των Καταναλωτών και τη Χρηματοπιστωτική Καινοτομία της Μεικτής Επιτροπής

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων