Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Členka Rady dohledu (zástupkyně ECB)

Anneli Tuominenová

Oblasti zájmu

krizové řízení

výkaznictví a statistika v oblasti dohledu

dohled v oblasti způsobilosti a bezúhonnosti

kybernetická rizika

Vzdělání
1979

magisterský titul z práva (se soudní aprobací), Helsinská univerzita

1976

bakalářský titul v oboru ekonomie, Helsinská vysoká škola ekonomická

Profesní dráha
od června 2022

členka Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu (zástupkyně ECB)

2009 – červen 2022

generální ředitelka, Orgán finančního dohledu (Finanssivalvonta)

2007–2008

generální ředitelka, Úřad pro dohled nad finančním trhem (Rahoitustarkastus)

1996–2007

zástupkyně generálního ředitele / ředitelka sekce, dohled nad trhem, Úřad pro dohled nad finančním trhem (Rahoitustarkastus)

1991–1996

viceprezidentka (kapitálové trhy), Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

manažerka (podnikové finance), Union Bank of Finland Ltd, londýnská pobočka

Další funkce
2014 – červen 2022

členka Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu

Od roku 2014

členka Makroobezřetnostního fóra

2011 – červen 2022

nehlasující členka Generální rady Evropské rady pro systémová rizika (ESRB)

2009 – červen 2022

členka rady Finské kanceláře veřejného ochránce práv v oblasti financí (FINE)

2011 – duben 2022

členka Rady dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

2011 – duben 2022

členka Rady dohledu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

2016 – listopad 2021

místopředsedkyně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

duben–říjen 2021

prozatímní předsedkyně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

2014 – březen 2021

členka Rady dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

2011–2015

předsedkyně Stálého výboru ESMA pro finanční inovace

2011–2015

předsedkyně Podvýboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace Smíšeného výboru

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)