Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)

Anneli Tuominen

Erityisosaaminen

Kriisinhallinta

Valvontatietojen raportointi ja tilastot

Sopivuuden ja luotettavuuden valvonta

Kyberriski

Koulutus
1979

Varatuomari (trained on the bench) Oikeustieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto

1976

Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Ammatillinen toiminta
Kesäkuusta 2022

Yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen jäsen (EKP:n edustaja)

Vuodesta 2009 kesäkuuhun 2022

Finanssivalvonnan johtaja

2007–2008

Rahoitustarkastuksen johtaja

1996–2007

Markkinavalvontaosaston osastopäällikkö/apulaisjohtaja, Rahoitustarkastus

1991–1996

Pankinjohtaja (pääomamarkkinatoiminto), Suomen Yhdyspankki Oy

1986–1990

Manager (Corporate Finance), Union Bank of Finland Ltd, London Branch

Muu toiminta
Vuodesta 2014 kesäkuuhun 2022

Yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen jäsen

Vuodesta 2014

Makrovakausfoorumin jäsen

Vuodesta 2011 kesäkuuhun 2022

Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) hallintoneuvoston jäsen (ei äänivaltainen)

Vuodesta 2009 kesäkuuhun 2022

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hallituksen jäsen

Vuodesta 2011 huhtikuuhun 2022

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) hallintoneuvoston jäsen

Vuodesta 2011 huhtikuuhun 2022

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) hallintoneuvoston jäsen

Vuodesta 2016 marraskuuhun 2021

ESMAn varapuheenjohtaja

Huhti–lokakuu 2021

ESMAn väliaikainen puheenjohtaja

Vuodesta 2014 maaliskuuhun 2021

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) hallintoneuvoston jäsen

2011–2015

Finanssialan innovaatioita käsittelevän pysyvän komitean (Financial Innovation Standing Committee) puheenjohtaja, ESMA

2011–2015

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kuluttajansuojaa ja finanssialan innovaatioita käsittelevän alakomitean (Consumer Protection and Financial Innovation) puheenjohtaja

Ilmoita väärinkäytöksestä