Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības valdes locekle (ECB pārstāve)

Anneli Tominena (Anneli Tuominen)

Interešu jomas

Krīžu pārvaldība

Uzraudzības pārskati un statistika

Atbilstības un piemērotības uzraudzība

Kiberdrošības risks

Izglītība
1979

Maģistra grāds tiesību zinātnē, Helsinku Universitāte (tiesneša izglītība)

1976

Ekonomikas zinātņu bakalaurs, Helsinku Ekonomikas skola

Profesionālā karjera
Kopš 2022. gada jūnija

Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes locekle (ECB pārstāve)

2009. gads–2022. gada jūnijs

Finanšu uzraudzības iestādes Finanssivalvonta ģenerāldirektore

2007–2008

Finanšu uzraudzības iestādes Rahoitustarkastus ģenerāldirektore

1996–2007

Finanšu uzraudzības iestādes Rahoitustarkastus ģenerāldirektora vietniece/Tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja

1991–1996

Union Bank of Finland Ltd viceprezidente (kapitāla tirgi)

1986–1990

Union Bank of Finland Ltd Londonas filiāles vadītāja (korporatīvās finanses)

Citi amati
2014. gads–2022. gada jūnijs

Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes locekle

Kopš 2014. gada

Makrouzraudzības foruma locekle

2011. gads–2022. gada jūnijs

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) Valdes locekle bez balsstiesībām

2009. gads–2022. gada jūnijs

Somijas Finanšu ombuda biroja (FINE) Valdes locekle

2011. gads–2022. gada aprīlis

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) Uzraudzības padomes locekle

2011. gads–2022. gada aprīlis

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) Uzraudzības padomes locekle

2016. gads–2021. gada novembris

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja vietniece

2021. gada aprīlis–oktobris

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pagaidu priekšsēdētāja

2014. gads–2021. gada marts

Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes locekle

2011–2015

EVTI Finanšu inovāciju pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja

2011–2015

Apvienotās komitejas Patērētāju aizsardzības un finanšu inovāciju apakškomitejas priekšsēdētāja

Trauksmes celšana