Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Аннели Туоминен

Сфери на интерес

Управление на кризи

Надзорна отчетност и статистика

Надзор за надеждност и пригодност

Киберрискове

Образование
1979

Магистър по право, University of Helsinki (със съдебна квалификация)

1976

Бакалавър по икономически науки, Helsinki School of Economics

Професионален път
От юни 2022 г.

Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)

2009 г. – юни 2022 г.

Генерален директор, Орган за финансов надзор (Finanssivalvonta)

2007 – 2008

Генерален директор, Орган за финансов надзор (Rahoitustarkastus)

1996 – 2007

Заместник генерален директор/началник на отдел „Пазарен надзор“, Орган за финансов надзор (Rahoitustarkastus)

1991 – 1996

Заместник-председател (Капиталови пазари), Union Bank of Finland Ltd

1986 – 1990

Управител (Корпоративни финанси), Union Bank of Finland Ltd, клон Лондон

Други длъжности
2014 г. – юни 2022 г.

Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм

От 2014 г.

Член на Макропруденциалния форум

2011 г. – юни 2022 г.

Член без право на глас в Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР)

2009 г. – юни 2022 г.

Член на управителния съвет на финландското бюро на финансовия омбудсман (FINE)

2011 г. – април 2022 г.

Член на Съвета на надзорниците в Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

2011 г. – април 2022 г.

Член на Съвета на надзорниците в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

2016 г. – ноември 2021 г.

Заместник-председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Април – октомври 2021 г.

Временен председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

2014 г. – март 2021 г.

Член на Съвета на надзорниците в Европейския банков орган (ЕБО)

2011 – 2015

Председател на Постоянния комитет на ЕОЦКП за финансови иновации

2011 – 2015

Председател на Подкомитета по защита на потребителите и финансови иновации на Съвместния комитет

Подайте сигнал