Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Členka Rady pre dohľad (zástupkyňa ECB)

Anneli Tuominenová

Záujmové oblasti

Krízové riadenie

Vykazovanie na účely dohľadu a štatistika

Dohľad nad odbornou spôsobilosťou a dôveryhodnosťou

Kybernetické riziko

Vzdelanie
1979

magisterský titul v odbore práva, University of Helsinki (odborná príprava na súde)

1976

bakalársky titul v odbore ekonómie, Helsinki School of Economics

Pracovné skúsenosti
od júna 2022

členka Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupkyňa ECB)

2009 – jún 2022

generálna riaditeľka orgánu finančného dohľadu (Finanssivalvonta)

2007 – 2008

generálna riaditeľka orgánu finančného dohľadu (Rahoitustarkastus)

1996 – 2007

zástupkyňa generálneho riaditeľa/vedúca odboru dohľadu nad trhom, orgán finančného dohľadu (Rahoitustarkastus)

1991 – 1996

viceprezidentka (kapitálové trhy), Union Bank of Finland Ltd

1986 – 1990

riaditeľka (podnikové financie), Union Bank of Finland Ltd, londýnska pobočka

Ďalšie funkcie
2014 – jún 2022

členka Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu

od roku 2014

členka makroprudenciálneho fóra

2011 – jún 2022

členka generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) bez hlasovacieho práva

2009 – jún 2022

členka predstavenstva fínskeho úradu finančného ombudsmana (FINE)

2011 – apríl 2022

členka Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA)

2011 – apríl 2022

členka Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA)

2016 – november 2021

podpredsedníčka Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

apríl – október 2021

dočasná predsedníčka Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

2014 – marec 2021

členka Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo European Banking Authority – EBA)

2011 – 2015

predsedníčka stáleho výboru ESMA pre finančné inovácie

2011 – 2015

predsedníčka podvýboru spoločného výboru pre ochranu spotrebiteľov a finančné inovácie

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)