Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Członkini Rady ds. Nadzoru (przedstawicielka EBC)

Anneli Tuominen

Obszary zainteresowania

Zarządzanie kryzysowe

Sprawozdawczość i statystyka nadzorcza

Nadzór w zakresie kompetencji i reputacji

Ryzyko cybernetyczne

Wykształcenie
1979

Magisterium z prawa (z aplikacją), Uniwersytet Helsiński

1976

Licencjat z ekonomii, Helsinki School of Economics

Doświadczenie zawodowe
od czerwca 2022

Członkini Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawicielka EBC)

2009 – czerwiec 2022

Dyrektor generalna Finanssivalvonta (fiński organ nadzoru finansowego)

2007–2008

Dyrektor generalna Rahoitustarkastus (fiński organ nadzoru finansowego)

1996–2007

Zastępca dyrektora generalnego / dyrektor Działu Nadzoru nad Rynkami w Rahoitustarkastus

1991–1996

Wiceprezes (ds. rynków kapitałowych) Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

Dyrektor (ds. finansowania przedsiębiorstw) londyńskiego oddziału Union Bank of Finland Ltd

Inne funkcje
2014 – czerwiec 2022

Członkini Rady ds. Nadzoru SSM

od 2014

Członkini Forum Makroostrożnościowego

2011 – czerwiec 2022

Członkini bez prawa głosu Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS)

2009 – czerwiec 2022

Członkini organu zarządzającego Biura Fińskiego Rzecznika Finansowego (FINE)

2011 – kwiecień 2022

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

2011 – kwiecień 2022

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

2016 – listopad 2021

Wiceprzewodnicząca ESMA

kwiecień – październik 2021

Tymczasowa przewodnicząca ESMA

2014 – marzec 2021

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

2011–2015

Przewodnicząca Stałego Komitetu ESMA ds. Innowacji Finansowych

2011–2015

Przewodnicząca Podkomitetu ds. Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych przy Wspólnym Komitecie

Demaskowanie nieprawidłowości