Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Członkini Rady ds. Nadzoru (przedstawicielka EBC)

Anneli Tuominen

Obszary zainteresowania

Zarządzanie kryzysowe

Sprawozdawczość i statystyka nadzorcza

Nadzór w zakresie kompetencji i reputacji

Wykształcenie
1979

Magisterium z prawa (z aplikacją), Uniwersytet Helsiński

1976

Licencjat z ekonomii, Helsinki School of Economics

Kariera zawodowa
od czerwca 2022

Członkini Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawicielka EBC)

2014 – czerwiec 2022

Członkini Rady ds. Nadzoru SSM

2009 – czerwiec 2022

Dyrektor generalna Finanssivalvonta (fiński organ nadzoru finansowego)

2007–2008

Dyrektor generalna Rahoitustarkastus (fiński organ nadzoru finansowego)

1996–2007

Zastępca dyrektora generalnego / dyrektor Działu Nadzoru nad Rynkami w Rahoitustarkastus

1991–1996

Wiceprezes (ds. rynków kapitałowych) Union Bank of Finland Ltd

1986–1990

Dyrektor (ds. finansowania przedsiębiorstw) londyńskiego oddziału Union Bank of Finland Ltd

Inne funkcje
od 2014

Członkini Forum Makroostrożnościowego

2011 – czerwiec 2022

Członkini bez prawa głosu Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS)

2009 – czerwiec 2022

Członkini organu zarządzającego Biura Fińskiego Rzecznika Finansowego (FINE)

2011 – kwiecień 2022

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

2011 – kwiecień 2022

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

2016 – listopad 2021

Wiceprzewodnicząca ESMA

kwiecień – październik 2021

Tymczasowa przewodnicząca ESMA

2014 – marzec 2021

Członkini Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

2011–2015

Przewodnicząca Stałego Komitetu ESMA ds. Innowacji Finansowych

2011–2015

Przewodnicząca Podkomitetu ds. Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych przy Wspólnym Komitecie

Demaskowanie nieprawidłowości