Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

Edouard Fernandez-Bollo

Τομείς ενδιαφέροντος

Ολοκλήρωση του τραπεζικού τομέα

Απλοποίηση και ολοκλήρωση των εποπτικών διαδικασιών εντός του ΕΕΜ

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Προϋπολογισμός και ελεγκτικές δραστηριότητες

Κυρώσεις

Τίτλοι σπουδών
1991

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτική Φιλοσοφία, University Paris I – Σορβόννη, Γαλλία

1979-84

École normale supérieure, Saint-Cloud (Γαλλία), Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κάτοχος του ειδικού τίτλου (agrégation) στον τομέα της Φιλοσοφίας, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Από τον Σεπτέμβριο του 2019

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

Από τον Απρίλιο του 2020

Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του Εποπτικού Συμβουλίου

2014-19

Γενικός γραμματέας, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Γαλλίας)

2010-13

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Γαλλίας)

2008-10

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Commission Bancaire

2000-08

Διευθυντής, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, Commission Bancaire

1993-99

Αναπληρωτής προϊστάμενος και εν συνεχεία προϊστάμενος της Γραμματείας Νομικών Υπηρεσιών, Commission Bancaire

1988-93

Στέλεχος, Τμήμα Τραπεζικής Ρύθμισης, Banque de France

Άλλες δραστηριότητες
2007-20

Πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής της Βασιλείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Διακρίσεις και βραβεία
2017

Ιππότης της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων