Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Едуар Фернандез-Боло

Сфери на интерес

Интеграция на банковия сектор

Опростяване и интеграция на надзорните процеси в ЕНМ

Борба срещу изпирането на пари и финансирането на терористична дейност

Бюджетни въпроси и одитни дейности

Санкции

Образование
1991

Магистърска степен по политическа философия, Университет Париж I – Сорбона, Франция

1979 – 1984

Магистърска степен по история на икономическите идеи, École normale supérieure, Факултет по хуманитарни и социални науки, Сен-Клу, Франция – преподавателска квалификация по философия

Професионален опит
от септември 2019 г.

Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)

от април 2020 г.

Член на Ръководния комитет на Надзорния съвет

2014 – 2019

Генерален секретар, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Орган за пруденциален надзор и преструктуриране, Франция)

2010 – 2013

Заместник-генерален секретар, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Орган за пруденциален надзор и преструктуриране, Франция)

2008 – 2010

Заместник-генерален секретар, Commission bancaire (Банкова комисия)

2000 – 2008

Директор, Дирекция „Юридически въпроси“, Commission bancaire (Банкова комисия)

1993 – 1999

Заместник-директор и управител на правния секретариат, Commission bancaire (Банкова комисия)

1988 – 1993

Служител в отдела за банково и финансово регулиране, Banque de France

Други постове
2007-2020

Председател на експертната група на Базелския комитет за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

Отличия и награди
2017

Кавалер на Почетния легион на Франция

Подайте сигнал