Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Сфери на интерес

  • Интеграция на банковия пазар
  • Консолидация на банковия сектор
  • Опростяване на надзорните процеси
  • Борба срещу изпирането на пари и финансирането на терористична дейност

Образование

1991
Магистърска степен по политическа философия, Университет Париж I – Сорбона, Франция
1979 – 1984
Магистърска степен по история на икономическите идеи, École normale supérieure, Факултет по хуманитарни и социални науки, Сен-Клу, Франция – придобива преподавателска квалификация по философия

Професионален опит

от септември 2019 г.
Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)
от април 2020 г.
Член на Ръководния комитет на Надзорния съвет
2014 – 2019
Генерален секретар, ACPR (Орган за пруденциален надзор и преструктуриране), Париж, Франция
2010 – 2013
Заместник-генерален секретар, ACPR, Париж, Франция
2008 – 2010
Заместник-генерален секретар, Commission bancaire (Банкова комисия), Париж, Франция
2000 – 2008
Директор, Дирекция „Юридически въпроси“, Commission bancaire, Париж, Франция
1993 – 1999
Заместник-директор и управител на правния секретариат, Commission bancaire, Париж, Франция
1988 – 1993
Служител в отдела за банково и финансово регулиране, Banque de France, Париж

Други постове

от септември 2007 г.
Председател на експертната група на Базелския комитет за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма (AMLEG)

Отличия и награди

2017
Кавалер на Почетния легион на Франция