Menu

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Сфери на интерес

  • Интеграция на банковия пазар
  • Консолидация на банковия сектор
  • Опростяване на надзорните процеси
  • Борба срещу изпирането на пари и финансирането на терористична дейност

Образование

1991
Магистърска степен по политическа философия, Университет Париж I – Сорбона, Франция
1979 – 1984
Магистърска степен по история на икономическите идеи, École normale supérieure, Факултет по хуманитарни и социални науки, Сен-Клу, Франция – преподавателска квалификация по философия

Професионален опит

от септември 2019 г.
Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)
от април 2020 г.
Член на Ръководния комитет на Надзорния съвет
2014 – 2019
Генерален секретар, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Орган за пруденциален надзор и преструктуриране, Франция)
2010 – 2013
Заместник-генерален секретар, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Орган за пруденциален надзор и преструктуриране, Франция)
2008 – 2010
Заместник-генерален секретар, Commission bancaire (Банкова комисия)
2000 – 2008
Директор, Дирекция „Юридически въпроси“, Commission bancaire (Банкова комисия)
1993 – 1999
Заместник-директор и управител на правния секретариат, Commission bancaire (Банкова комисия)
1988 – 1993
Служител в отдела за банково и финансово регулиране, Banque de France

Други постове

2007-2020
Председател на експертната група на Базелския комитет за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

Отличия и награди

2017
Кавалер на Почетния легион на Франция