Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon olulisuse hindamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi olulisuse hindamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 14. veebruari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP juhend olulisuse hindamise kohta

Juhendis selgitatakse kriteeriume, mida EKP kohaldab pankade sisemudelite laienduste ja muudatuste heakskiitmisel. Pangad kasutavad sisemudeleid vastaspoole krediidiriski ja äripartneri krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamisel.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 14. veebruari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 14. veebruari keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Teemarida: Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine
Dokumendid
Rikkumisest teatamine