Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni vastaspoole krediidiriski mudelite muudatuste olulisuse hindamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta

16. detsember 2016
  • EKP selgitab, milliste kriteeriumite alusel kiidetakse heaks muudatused sisemudelites, mida otsese järelevalve alla kuuluvad pangad kasutavad kapitalinõuete arvutamisel vastaspoole krediidiriski ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul.
  • EKP avaldab juhendi eelnõu üldsusega konsulteerimiseks.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 14. veebruaril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni vastaspoole krediidiriski mudelite muudatuste ja laienduste olulisuse hindamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta. EKP juhendis antakse ülevaade sellest, kuidas EKP kavatseb kehtivat õigusraamistikku tõlgendada. See aitab EKP otsese järelevalve alla kuuluvatel olulistel krediidiasutustel ise hinnata nende muudatuste ja laienduste olulisust, mida tehakse vastaspoole krediidiriski ja äripartneri krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamiseks kasutatavates sisemudelites. Hindamisel tuginetakse võimalikult palju juba olemasolevatele lähenemisviisidele, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on kindlaks määranud teiste riskiliikide puhul.

Kapitalinõuete määruse kohaselt võivad finantsasutused kasutada kapitalinõuete arvutamisel kas vastaspoole krediidiriski sisemudelit või krediidiväärtuse korrigeerimise riski arvutamise täiustatud meetodit. Need sisemudelid keskenduvad börsiväliste tuletisinstrumentide lepingutele ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutele, sest nimetatud toodete riskipositsioonid arvutatakse teistmoodi kui tavalaenude puhul, mille riskimäär on suurel määral fikseeritud. Mudelitest saadav tulem on üks tegureid, mida kasutatakse panga 1. samba kapitalinõuete arvutamisel. Kui nimetatud meetodites tehtavaid muudatusi ja laiendusi peetakse oluliseks, peavad need saama järelevalveasutuse heakskiidu.

EKP juhendi lõplikul vormistamisel võetakse arvesse täna alanud ja kuni 2017. aasta 14. veebruarini vältava konsultatsiooni tulemusi. Asjassepuutuvad dokumendid, mis sisaldavad juhendi eelnõu ja korduma kippuvaid küsimusi, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP korraldab konsultatsiooni raames avaliku kuulamise 13. jaanuaril 2017. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõttega.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine