Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raadpleging over de Ontwerpgids van de Europese Centrale Bank inzake materialiteitsbeoordeling (EGMA)

Deze raadpleging biedt betrokkenen de gelegenheid commentaar te geven op de Ontwerpgids van de Europese Centrale Bank inzake materialiteitsbeoordeling (EGMA).

Deadline voor het indienen van commentaar: 14 februari 2017 om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Gids van de Europese Centrale Bank inzake materialiteitsbeoordeling (EGMA)

De gids bevat een toelichting op de criteria die de ECB hanteert voor de goedkeuring van wijzigingen en uitbreidingen van interne modellen die door banken worden gebruikt bij de berekening van het tegenpartijkredietrisico en het risico van aanpassing van de kredietwaardering van een tegenpartij.

Deadline voor het indienen van commentaar: 14 februari 2017 om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar uiterlijk 14 februari 2017 om middernacht (Midden-Europese tijd) in te dienen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u waar mogelijk relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken.

Commentaar insturen per e-mail:

Stuurt u uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Schrijf in de onderwerpregel alstublieft: Raadpleging over de Ontwerpgids van de Europese Centrale Bank inzake materialiteitsbeoordeling (EGMA).

Commentaar insturen per post:

Stuurt u uw commentaar naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariaat van de Raad van Toezicht
“Openbare raadpleging over de Ontwerpgids van de ECB inzake materialiteitsbeoordeling (EGMA)”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting
Documenten
Klokkenluiders