Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Samråd om utkastet till ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA)

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA)

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 14 februari 2017.

Endast kommentarer som inkommer innan denna tidsfrist löper ut kommer att beaktas.

ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA)

I vägledningen förklaras de kriterier som ECB tillämpar för att godkänna förändringar i och utvidgningar av interna modeller som banker använder för att beräkna affärspartners motpartskreditrisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 14 februari 2017.

Endast kommentarer som inkommer innan denna tidsfrist löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 14 februari 2017 med detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)” som ärenderubrik.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning
Dokument
Visselblåsning