Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαβούλευση όσον αφορά το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, στις 14 Φεβρουαρίου 2017.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας

Στο σχέδιο οδηγού εξηγούνται τα κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΚΤ προκειμένου να εγκρίνει επεκτάσεις και μεταβολές στα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να υπολογίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης επιχειρηματικών εταίρων.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 14ης Φεβρουαρίου 2017.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 14ης Φεβρουαρίου 2017 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε «Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)».

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων