Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB norādījumu par darījuma partnera kredītriska modeļu izmaiņām (EGMA norādījumu) projekta apspriešana

Šī apspriešana dod visām ieinteresētajām pusēm iespēju nākt klajā ar komentāriem attiecībā uz ECB norādījumu par būtiskuma novērtējumu (EGMA norādījumu) projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2017. gada 14. februāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumi par darījuma partnera kredītriska modeļu izmaiņām (EGMA norādījumi)

Norādījumos skaidroti kritēriji, kurus ECB piemēro, apstiprinot iekšējo modeļu, ko bankas izmanto, lai aprēķinātu darījuma partnera kredītriska un kredīta vērtības korekcijas, izmaiņas un paplašinājumus.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 14. februāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2017. gada 14. februārim, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Consultation on the draft ECB guide on changes to counterparty credit risk models (EGMA)".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Consultation on the draft ECB guide on changes to counterparty credit risk models (EGMA)"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde
Dokumenti
Trauksmes celšana