Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen luonnoksesta Euroopan keskuspankin ohjeiksi olennaisuuden arvioinnista

EKP käynnistää julkisen kuulemisen laatimastaan luonnoksesta olennaisuuden arviointiohjeiksi. Sidosryhmillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida ohjeluonnosta.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 14.2.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos Euroopan keskuspankin ohjeiksi olennaisuuden arvioinnista

Ohjeluonnoksessa esitetään kriteerit, joita EKP käyttää arvioidessaan pankkien vastapuoliriskin ja vastuun arvonoikaisuriskin laskennassa käyttämiin sisäisiin malleihin tehtävien laajennusten ja muutosten olennaisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 14.2.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä