Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konzultácia o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa hodnotenia závažnosti (EGMA)

Účelom konzultácie je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa hodnotenia závažnosti (ECB Guide on materiality assessment – EGMA).

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 14. februára 2017.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia závažnosti (EGMA)

Všeobecné zásady objasňujú kritériá ECB pri schvaľovaní zmien a rozšírení interných modelov, ktoré banky používajú na výpočet kreditného rizika protistrany a výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok obchodného partnera.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 14. februára 2017.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 14. februára 2017 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Do predmetu správy napíšte: „Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Consultation on the draft ECB guide on materiality assessment (EGMA)“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po skončení doby konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)