Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB prašo pateikti pastabas dėl ECB gairių dėl mažiau svarbių įstaigų pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės projekto

2020 m. sausio 20 d.

  • Mažiau svarbioms įstaigoms nustatoma reikšmingumo ribinė vertė siekiant užtikrinti, kad Bendras priežiūros mechanizmas veiktų nuosekliai ir į šį mechanizmą patenkančioms svarbioms bei mažiau svarbioms įstaigoms būtų sukurtos vienodos veiklos sąlygos.
  • Gairėse nustatomi reikšmingumo ribinės vertės absoliutusis ir santykinis komponentai.
  • ECB prašo sektoriaus subjektų pastabas pateikti iki 2020 m. vasario 17 d. (pirmadienio).

Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB) šiandien paskelbė ECB gairių dėl mažiau svarbių įstaigų pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės projektą.

Reikšmingumo ribinė vertė bus nustatyta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (toliau – NKI) skirtose ECB gairėse. Gairėse nustatyta reikšmingumo ribinė vertė bus taikoma visų į Bendrą priežiūros mechanizmą (toliau – BPM) patenkančių mažiau svarbių įstaigų mažmeninėms ir ne mažmeninėms pozicijoms, nepriklausomai nuo kapitalo reikalavimų apskaičiavimo metodo. Reikšmingumo ribinę vertę sudaro absoliutusis komponentas (konkreti didžiausia visų pradelstų sumų, kurias įsipareigojantysis asmuo yra skolingas, suma) ir santykinis komponentas (procentais išreikštas pradelsto kreditinio įsipareigojimo sumos ir bendros visų kredito įstaigos, patronuojančiosios įmonės ar bet kurios iš jos patronuojamųjų įmonių balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu sumos santykis).

Mažiau svarbioms įstaigoms taikytina reikšmingumo ribinė vertė nustatyta atsižvelgiant į ECB reglamente (ES) 2018/1845 apibrėžtą svarbioms įstaigoms taikomą reikšmingumo ribinę vertę. Taip bus užtikrinta, kad neįvykdytų įsipareigojimų pozicijos būtų apibrėžiamos vienodai ir tarp mažiau svarbių įstaigų, ir visame BPM, ir taip pagerėtų galimybės tokias pozicijas palyginti.

Pastabas galima teikti iki 2020 m. vasario 17 d. (pirmadienio). Į pastabas bus atsižvelgta rengiant galutinę ECB gairių redakciją. Gairių projektas ir dažnai užduodami klausimai (DUK) paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Philippui Rispalui, tel. +49 69 1344 5482.

Pastabos.

Pagal Kapitalo reikalavimų reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) 178 straipsnio 2 dalies d punktą kompetentinga institucija turi nustatyti ribinę vertę, pagal kurią bus vertinamas pradelsto kreditinio įsipareigojimo reikšmingumas, vertinant įsipareigojančiųjų asmenų neįvykdytus įsipareigojimus bendros visų įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų sumos ir individualių kredito priemonių lygmeniu.

Nustatydamos reikšmingumo ribinę vertę, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2018/171 dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techninių reguliavimo standartų nuostatas.

ECB, būdamas už svarbių įstaigų priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija, pasinaudodamas suteikta pasirinkimo galimybe, priėmė Reglamentą (ES) 2018/1845 (ECB/2018/26).

Nors sprendimą pasinaudoti įvairiomis pasirinkimo galimybėmis mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu priima NKI ir tokiais atvejais būtent joms priklauso teisė veikti savo nuožiūra, ECB, vykdydamas Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 (BPM reglamentas) nustatytas priežiūros stebėsenos funkcijas, siekia, kad pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra būtų naudojamasi nuosekliai, kai tinkama, ir svarbių, ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. Todėl, siekdamas užtikrinti, kad BPM veiktų efektyviai ir nuosekliai (BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies a ir c punktai), ECB, be kitų priemonių, gali parengti NKI skirtas gaires.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus