Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen luonnoksesta EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa

20.1.2020

  • Kynnysarvon käyttöönotto myös vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa tasapuolistaa ja johdonmukaistaa sääntelyä yhteisen pankkivalvonnan alueella.
  • Suuntaviivoissa määritellyssä kynnysarvossa on kaksi osaa: kiinteä ja suhteellinen.
  • Kommentteja otetaan vastaan maanantaihin 17.2.2020 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut luonnoksen suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa.

Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tarkoitetuissa EKP:n suuntaviivoissa määritellään kaikissa yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa käytettävä kynnysarvo. Kynnysarvoa käytetään arvioitaessa niin vähittäisvastuiden kuin muidenkin vastuiden merkittävyyttä riippumatta siitä, mitä menetelmää laitos käyttää pääomavaatimuksia laskettaessa. Kynnysarvo muodostuu kahdesta osatekijästä. Velallisen erääntyneiden velkojen kokonaismäärälle on asetettu kiinteä raja-arvo, jonka ylittävät velvoitteet katsotaan merkittäviksi. Samoin on asetettu suhteellinen raja-arvo sille, miten suuri osuus velallisen kaikista veloista luottolaitokselle, emoyritykselle tai sen tytäryrityksille saa olla erääntyneitä, ennen kuin velvoitteet katsotaan merkittäviksi.

Vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa käytettävä kynnysarvo vastaa merkittävissä luottolaitoksissa EKP:n asetuksella (EU) 2018/1845 käyttöön otettua kynnysarvoa. Näin varmistetaan, että maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut määritellään samalla tavoin vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa ja koko yhteisen pankkivalvonnan alueella, mikä parantaa vertailukelpoisuutta.

Palautetta otetaan vastaan 17.2.2020 asti, ja kommentit otetaan huomioon lopullisia EKP:n suuntaviivoja laadittaessa. Suuntaviivaluonnos ja sitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Philippe Rispal puhelinnumerossa +49 69 1344 5482.

Huom.

Vakavaraisuusasetuksen eli asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 178 kohdan 2 alakohdan d mukaan toimivaltaisten viranomaisten on määriteltävä kynnysarvo, jonka avulla erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyttä arvioidaan, jotta velallisen maksukyvyttömyys voidaan todeta suhteessa tämän kokonaisvelkaan sekä yksittäisen luottojärjestelyn perusteella.

Kynnysarvoa asettaessaan toimivaltaisten viranomaisten tulisi ottaa huomioon komission delegoitu asetus (EU) 2018/171, joka sisältää erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavaa kynnysarvoa koskevat tekniset sääntelystandardit.

EKP on merkittävien luottolaitosten valvonnasta vastaavana toimivaltaisena viranomaisena käyttänyt tätä mahdollisuutta ja antanut asetuksen (EU) 2018/1845 (EKP/2018/26).

Vaikka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat pääasiallisesti vastuussa vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnassa, EKP pyrkii asetukseen (EU) N:o 1024/2013 (YVM-asetus) kirjatun yleisen valvontatehtävänsä mukaisesti edistämään vaihtoehtojen ja harkintavallan johdonmukaista käyttöä niin merkittävien kuin vähemmän merkittävienkin laitosten kohdalla. EKP voi tässä tarkoituksessa antaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille muun muassa suuntaviivoja yhteisen valvontamekanismin tehokkaan ja johdonmukaisen toiminnan varmistamiseksi (ks. YVM-asetuksen artiklan 6 kohdan 5 alakohdat a ja c).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä