Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP täydentää järjestämättömien saamisten käsittelyohjeita

4.10.2017
  • EKP on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen luonnoksesta pankeille annettaviksi lisäohjeiksi järjestämättömien saamisten käsittelystä.
  • Lisäohjeissa määritetään vakavaraisuusnäkökulmasta vähimmäisodotukset, jotka koskevat uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia.
  • Ohjeluonnosta voi kommentoida 8.12.2017 asti, ja osana kuulemisprosessia järjestetään myös julkinen kuulemistilaisuus 30.11.2017.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnisti tänään julkisen kuulemisen luonnoksesta pankeille annettaviksi lisäohjeiksi järjestämättömien saamisten käsittelystä. Lisäohjeilla täydennetään 20.3.2017 julkaistuja käsittelyohjeita sen varmistamiseksi, että järjestämättömiin saamisiin liittyvät arvonalennukset ja luottotappiot kirjataan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lisäohjeissa määritetään valvojien vähimmäisodotukset vakavaraisuusnäkökulmasta. Vähimmäisodotukset koskevat arvonalennusten kirjaamista uusista järjestämättömistä saamisista eli kaikista saamisista, jotka luokitellaan EPV:n määritelmän mukaisesti terveistä järjestämättömiksi 1.1.2018 tai sen jälkeen. Vähimmäisodotukset perustuvat saamisten järjestämättömänäoloaikaan sekä vakuuksien kattavuuteen ja arvoon. Pankkien tulee kirjata täydet arvonalennukset uusien järjestämättömien saamisten vakuudettomasta osasta viimeistään kahden vuoden kuluttua ja vakuudellisesta osasta viimeistään seitsemän vuoden kuluttua siitä, kun saaminen on luokiteltu järjestämättömäksi. Jos pankit poikkeavat näistä ohjeista, se tulee perustella valvojille. Perustelujen pohjalta EKP arvioi, onko aihetta ryhtyä muihin valvontatoimiin.

Tarkoituksena on, että lisäohjeita sovelletaan nimenomaan uusiin järjestämättömiin saamisiin. Vanhoista järjestämättömistä saamisista EKP on jo aiemmin vaatinut, että pankit, joilla on runsaasti tällaisia ongelmasaamisia, laativat tämän vuoden puoleenväliin mennessä näitä saamisia koskevan strategian vähentämistavoitteineen. Monet pankit ovatkin edistyneet huomattavasti ja toimittaneet selkeät suunnitelmat järjestämättömien saamisten vähentämiseksi, mutta toisilla on vielä varaa parantaa. EKP seuraa jatkossakin tarkasti järjestämättömien saamisten vähentämisen edistymistä ja arvonalennusten kirjaamista sekä vähentämisstrategioiden kehitystä. EKP on myös hahmotellut vanhoja järjestämättömiä saamisia koskevia lisätoimia, ja se esittelee ne tarvittavine siirtymäjärjestelyineen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää lisäohjeista 30.11.2017 kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. EKP:n verkkosivuilla on ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja lisäohjeiden kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä