Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB förstärker sin vägledning om nödlidande lån

4 oktober 2017
  • ECB publicerar för samråd ett tillägg till sin vägledning om nödlidande lån (NPL)
  • Tillägget fastställer tillsynsförväntningar för minimumnivåer av avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande lån.
  • Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till 8 december 2017 och inkluderar en offentlig utfrågning den 30 november 2017.

Europeiska centralbanken (ECB) lanserade idag ett offentligt samråd om ett utkast till tillägg av ECB:s vägledning om nödlidande lån. Tillägget kompletterar den vägledning som publicerades den 20 mars 2017 och förstärker vägledningen avseende praxis rörande avsättningar och avskrivningar inom rimliga tidsramar.

Utkastet till tillägget specificerar kvantitativa tillsynsförväntningar för minimumnivåer av avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande lån. De förväntade nivåerna för dessa avsättningar kommer att gälla samtliga exponeringar som nyligen klassificerats som nödlidande i linje med EBA:s definition fr.o.m. den 1 januari 2018. Dessa tar i beaktande den tidsrymd som ett lån varit nödlidande samt omfattning och värdering av säkerheter. Närmare bestämt förväntas banker tillhandahålla full täckning för den icke säkerställda andelen nya nödlidande lån senast efter 2 år och för den säkerställda andelen gäller 7 år som längst. Vidare förväntas banker för tillsynsmyndigheter förklara eventuella avvikelser från vägledningen. Baserat på bankernas förklaringar kommer ECB att bedöma behovet av ytterligare tillsynsåtgärder.

Utkastet till tillägget föreslås vara tillämpligt på nya nödlidande lån. Med anledning av stocken av nödlidande lån har ECB:s banktillsyn krävt att banker med höga nivåer av nödlidande lån ska uppge strategier för att ta itu med dessa, inklusive minskningsmål, under årets första hälft. Många banker har gjort stora framsteg och inlämnat trovärdiga strategier, inbegripet planer för minskning av nödlidande lån. Andra banker är emellertid fortfarande i behov av förbättringar. ECB:s banktillsyn kommer att fortsätta att noggrant bevaka framstegen vad gäller minskning av nödlidande lån, avsättningar i stocken av nödlidande lån och utvecklingen av strategier för att hantera sådana lån. Vidare kommer ECB:s banktillsyn under slutet av det första kvartalet 2018 att presentera sina överväganden avseende ytterligare policyer för att ta itu med den befintliga stocken av nödlidande lån, inklusive lämpliga övergångsbestämmelser.

ECB kommer den 30 november 2017 att hålla en offentlig utfrågning som del av detta samråd i sina lokaler i Frankfurt am Main. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns på ECB:s webbplats. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett feedbackdokument.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning