Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB papildina norādījumus bankām par INK

2017. gada 4. oktobrī
  • ECB publicē apspriešanai norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK) pielikumu.
  • Pielikumā skaidrots no uzraudzības viedokļa vēlamais prudenciālo uzkrājumu minimālais līmenis jauniem INK.
  • Apspriešanas periods ilgst no šodienas līdz 2017. gada 8. decembrim, un tā ietvaros 2017. gada 30. novembrī tiek rīkota atklāta sēde.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsākusi ECB norādījumu par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikuma projekta sabiedrisko apspriešanu. Pielikums papildina 2017. gada 20. martā publicētos norādījumus un paplašina norādījumus, kas vērsti uz savlaicīgas uzkrājumu veidošanas un norakstīšanas prakses veicināšanu.

Pielikuma projektā kvantitatīvā izteiksmē skaidrots no uzraudzības viedokļa vēlamais prudenciālo uzkrājumu minimālais līmenis jauniem INK. No prudenciālā viedokļa vēlamais uzkrājumu līmenis attieksies uz visiem riska darījumiem, kas pēc 2018. gada 1. janvāra no jauna klasificēti kā ienākumus nenesoši riska darījumi atbilstoši EBI definīcijai. Tiek ņemts vērā, cik ilgi kredīts bijis ienākumus nenesošs un kāds ir nodrošinājuma apjoms un vērtība. Konkrētāk, no bankām tiek gaidīts, lai vēlākais pēc diviem gadiem segums pilnā apmērā tiktu nodrošināts jauno INK nenodrošinātajai daļai, bet vēlākais pēc septiņiem gadiem – nodrošinātajai daļai. Turklāt no bankām tiek gaidīts, lai tās sniegtu uzraudzības iestādēm skaidrojumu par jebkurām novirzēm no šiem norādījumiem. Pamatojoties uz banku sniegto skaidrojumu, ECB vērtēs nepieciešamību pēc papildu uzraudzības pasākumiem.

Tiek ierosināts, lai pielikuma projekts būtu piemērojams jaunajiem INK. Attiecībā uz INK atlikumu ECB banku uzraudzības funkcija pieprasījusi, lai bankas, kam ir augsts INK līmenis, šā gada 1. pusgadā iesniegtu savas INK stratēģijas, t.sk. INK samazināšanas mērķus. Daudzas bankas sasniegušas nozīmīgu progresu un iesniegušas pārliecinošas stratēģijas, t.sk. INK samazināšanas plānus. Taču dažās bankās joprojām nepieciešami uzlabojumi. ECB banku uzraudzības jomā turpinās rūpīgi monitorēt INK samazināšanas progresu, uzkrājumu veidošanu INK atlikumiem un norises saistībā ar INK stratēģijām. Turklāt līdz 2018. gada 1. ceturkšņa beigām ECB banku uzraudzības funkcija iepazīstinās ar saviem apsvērumiem par turpmāko politiku, kas vērsta uz esošo INK atlikumu samazināšanu, t.sk. nosakot atbilstošu pārejas kārtību.

2017. gada 30. novembrī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde šīs apspriešanas ietvaros. ECB interneta vietnē atrodama informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana