Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je izpopolnila napotke bankam v zvezi s slabimi posojili

4. oktober 2017
  • ECB je za namene posvetovanja objavila dodatek k napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili.
  • V dodatku so določena pričakovanja nadzornikov glede minimalne ravni bonitetnih rezervacij za nova slaba posojila.
  • Obdobje posvetovanja traja od danes do 8. decembra 2017 in vključuje tudi javno obravnavo, ki bo 30. novembra 2017.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku dodatka k napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili. Dodatek dopolnjuje napotke, ki so bili objavljeni 20. marca 2017, ter jih izpopolnjuje, saj spodbuja prakse pravočasnega oblikovanja rezervacij in odpisov.

V osnutku dodatka so določena kvantitativna pričakovanja nadzornikov glede minimalne ravni bonitetnih rezervacij za nova slaba posojila. Pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij bodo veljala za vse izpostavljenosti, ki bodo od 1. januarja 2018 na novo razvrščene kot nedonosne v skladu z opredelitvijo EBA. Pričakovanja upoštevajo, koliko časa je neko posojilo že nedonosno, ter obseg in vrednotenje premoženja, zastavljenega kot zavarovanje. Tako naj bi banke zagotovile polno kritje za nezavarovani del novih slabih posojil najkasneje po dveh letih ter za zavarovani del najkasneje po sedmih letih. Poleg tega se od bank pričakuje, da bodo nadzornikom pojasnile odstopanja od napotkov. Na podlagi pojasnil bank bo ECB ocenila, ali so potrebni dodatni nadzorniški ukrepi.

Predlog je, da bi se osnutek dodatka uporabljal za nova slaba posojila. Kar zadeva obstoječi obseg slabih posojil, je bančni nadzor v ECB od bank z velikim obsegom slabih posojil zahteval, da v prvi polovici letošnjega leta predložijo strategijo slabih posojil skupaj s cilji glede zmanjšanja slabih posojil. Številne banke so dosegle opazen napredek ter so predložile kredibilne strategije, vključno z načrti zmanjševanja takšnih posojil. Nekatere druge banke pa morajo to področje še vedno izboljšati. Bančni nadzor v ECB bo še naprej natančno spremljal napredek pri zmanjševanju slabih posojil, oblikovanje rezervacij za obstoječi obseg slabih posojil ter dogajanja v zvezi s strategijo slabih posojil. Poleg tega bo bančni nadzor v ECB do konca prvega četrtletja 2018 predstavil svoje poglede na nadaljnje politike za obravnavo obstoječega obsega slabih posojilih, vključno z ustrezno prehodno ureditvijo.

ECB bo 30. novembra 2017 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno obravnavo. Na spletnem mestu ECB so na voljo navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo