Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vienodina priežiūros taisykles mažiau svarbioms įstaigoms

2017 m. balandžio 13 d.
  • ECB žengia dar vieną žingsnį pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra suvienodinimo taip pat ir mažiau svarbioms įstaigoms linkme.
  • Mažesnių bankų atveju vadovaujamasi proporcingumo principu.
  • Pasibaigus viešoms konsultacijoms, paskelbtos galutinės ECB gairių ir rekomendacijos versijos.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) skirtas gaires ir rekomendaciją dėl Europos Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymo. Tai turės įtakos bankams, kuriuos tiesiogiai prižiūri NKI, t. y. mažiau svarbioms įstaigoms.

Šiais dviem dokumentais, dėl kurių vyko viešos konsultacijos, siekiama toliau vienodinti NKI vykdomos bankų priežiūros praktiką devyniolikoje šalių, kurioms taikoma Bendro priežiūros mechanizmo tvarka. Siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems ir sklandų visos euro zonos bankų sistemos veikimą. Svarstant, kaip turi būti taikomos pasirinkimo galimybės vykdant mažiau svarbių įstaigų priežiūrą, svarbus veiksnys buvo proporcingumas.

Šiuos mažiau svarbioms įstaigoms aktualius dokumentus ECB parengė prieš tai suvienodinęs pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymą vykdant ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų priežiūrą. Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatyta įvairių pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra atvejų. Daugelis jų skirtos kompetentingoms institucijoms. Kai kurios pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra turėtų būti taikomos visiems bankams, kitos – atskirai įvertinus kiekvieno konkretaus banko atvejį. Nenuoseklus šių pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra taikymas euro zonoje gali turėti įtakos visos priežiūros sistemos patikimumui. Be to, būtų sudėtingiau palyginti kredito įstaigoms taikomus rizikos ribojimo reikalavimus.

Abiejuose dokumentuose nustatyta, kad daugelis pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra suteikiančių nuostatų mažiau svarbioms įstaigoms taikomos taip pat kaip ir svarbioms įstaigoms. Septynios iš gairėse aptariamų pasirinkimo galimybių yra taikomos visiems bankams, o rekomendacijoje aptariamų 43 pasirinkimo galimybių taikymas turi būti apsvarstytas kiekvienu atveju atskirai, bet vadovaujantis bendrais principais. Aštuonių iš rekomendacijoje aptariamų pasirinkimo galimybių atveju nustatyta supaprastinta metodika, kad mažesniems bankams tektų mažesnė našta.

Be siekio padidinti pagal Bendrą priežiūros mechanizmą prižiūrimų bankų saugumą ir patikimumą, kitas Europos bankų priežiūros tikslas – visiems euro zonoje veikiantiems bankams sudaryti vienodas sąlygas. Jei ECB šio vienodinimo nevykdytų, rinkos dalyviams ir visuomenei būtų sunku įvertinti kredito įstaigų patikimumą ir tai, kaip jos laikosi reikalavimų.

Bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje šiandien paskelbtas ir konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas, kuriame apžvelgiama, kaip buvo atsižvelgta į viešų konsultacijų metu pateiktas pastabas.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui telefonu +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus