Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je poenotila nadzorna pravila za manj pomembne kreditne institucije

13. april 2017
  • ECB je s poenotenjem opcij in nacionalnih diskrecijskih pravic tudi za manj pomembne institucije naredila nov korak naprej.
  • Pri manjših bankah se upošteva načelo sorazmernosti.
  • Končna smernica in končno priporočilo ECB sta po javnem posvetovanju zdaj objavljena.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila smernico in priporočilo v zvezi z izvajanjem opcij in nacionalnih diskrecijskih pravic iz prava Unije, ki sta naslovljena na pristojne nacionalne organe. To vpliva na banke, ki jih neposredno nadzirajo pristojni nacionalni organi (tj. manj pomembne institucije).

Namen obeh dokumentov, za katera je bilo opravljeno javno posvetovanje, je nadalje poenotiti način, kako pristojni nacionalni organi nadzirajo banke v 19 državah, ki so vključene v enotni mehanizem nadzora (EMN). Cilj je zagotoviti enako obravnavo bank in nemoteno delovanje bančnega sistema v euroobmočja kot celote. Za izvajanje opcij v okviru nadzora manj pomembnih institucij je bilo v celoti upoštevano načelo sorazmernosti.

Prizadevanja v zvezi z manj pomembnimi institucijami sledijo poenotenju izvajanja opcij in diskrecijskih pravic pri nadzoru pomembnih institucij s strani ECB, za katere je ta neposredno odgovorna. Sedanji regulativni okvir vključuje številne opcije in diskrecijske pravice, od katerih so mnoge rezervirane za pristojne organe. Nekatere od njih je treba uporabljati na splošno za vse banke, medtem ko je druge treba uporabljati na podlagi ocene specifičnih razmer in značilnosti posamezne banke od primera do primera. Neenotna uporaba teh opcij in diskrecijskih pravic v euroobmočju bi lahko vplivala na splošno zanesljivost nadzornega okvira in primerljivost bonitetnih zahtev med bankami.

V teh dveh dokumentih se mnoge opcije in diskrecijske pravice za manj pomembne institucije uporabljajo na enak način kot za pomembne institucije. Sedem takšnih opcij v smernici je splošnih, 43 opcij v priporočilu pa je treba oceniti od primera do primera, vendar v skladu z enotnim pristopom. Za osem opcij v priporočilu je upravičen poseben poenostavljen pristop za manj pomembne institucije, da bi se zmanjšalo breme za manjše banke.

Cilj evropskega bančnega nadzora je poleg izboljšanja varnosti in trdnosti bančnega sistema v okviru EMN zagotoviti tudi enako obravnavo bank v euroobmočju. Brez poenotenja, ki ga vzpostavlja ECB, bi udeleženci na trgu in širša javnost težje ocenjevali finančno trdnost kreditnih institucij in njihovo spoštovanje predpisov.

Danes je bilo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno tudi poročilo o odzivih, v katerem je opisano, kako so bile upoštevane pripombe, prejete med posvetovanjem.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo