Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila všeobecné zásady postupu bánk pri riešení problémových úverov

20. marca 2017
  • Všeobecné zásady uvádzajú opatrenia, procesy a optimálne postupy, ktoré by banky mali uplatňovať pri riešení problémových úverov.
  • Všeobecné zásady banky vyzývajú na zavedenie realistických a ambicióznych stratégií redukcie problémových úverov.
  • Všeobecné zásady majú byť základom priebežného dohľadového dialógu s bankami a zameriavajú sa aj na otázky súvisiace napríklad s riadením.

ECB dnes zverejnila konečné znenie svojich všeobecných zásad týkajúcich sa problémových úverov (non-performing loan – NPL). Všeobecné zásady predstavujú významný krok v riešení problematiky NPL v rámci eurozóny. Uvádzajú opatrenia, procesy a optimálne postupy, ktoré by mali banky pri riešení problémových úverov – otázky, ktorá by pre ne mala byť prioritou – uplatňovať. ECB od bánk očakáva, že budú všeobecné zásady v plnej miere dodržiavať v závislosti od závažnosti a rozsahu NPL v ich portfóliách.

Všeobecné zásady banky vyzývajú na zavedenie realistických a ambicióznych stratégií, ktoré im problematiku NPL umožnia riešiť komplexným spôsobom zahŕňajúcim aj oblasti ako podnikové riadenie a riadenie rizík. V rámci stratégie znižovania stavu NPL by banky mali napríklad zabezpečiť, aby vedúci pracovníci boli motivovaní ju realizovať. Riadiace orgány bánk by mali realizáciu tejto stratégie aktívne riadiť.

ECB nestanovuje kvantitatívne ciele redukcie NPL. Namiesto toho od bánk vyžaduje vytvorenie stratégie, ktorá môže obsahovať rôzne možnosti, napríklad riešenie NPL, ich správu alebo predaj portfólií.

Všeobecné zásady budú odteraz súčasťou bežného dohľadového dialógu s jednotlivými bankami. ECB bude uplatňovať zásadu úmernosti a intruzívnosť svojho dohľadu prispôsobí rozsahu a závažnosti NPL v portfóliách bánk. Orgány dohľadu už v tejto súvislosti začali komunikovať s bankami so zvýšenou úrovňou NPL. V nadväznosti na zverejnenie konečného znenia všeobecných zásad táto komunikácia v súčasnosti pokračuje, pričom ako súčasť bežnej činnosti dohľadu budú bankám so zvýšenou úrovňou NPL v blízkej budúcnosti adresované listy. Tie budú obsahovať kvalitatívne prvky a ich účelom bude zabezpečiť, aby banky pri riadení a riešení problematiky NPL postupovali v súlade s očakávaniami dohľadu.

Objem NPL významných inštitúcií v eurozóne dosiahol v treťom štvrťroku 2016 hodnotu 921 mld. €. Vysoká úroveň NPL obmedzuje schopnosť bánk poskytovať úvery hospodárskym subjektom a ich riadiace orgány stojí veľa času. Riešenie problematiky NPL si preto vyžaduje cielený a odhodlaný postup, hoci ECB si uvedomuje, že znižovanie vysokej úrovne NPL istý čas potrvá. ECB tiež vyzýva vlády jednotlivých krajín, aby podnikli rozhodné kroky a prispôsobili svoje právne a súdne rámce s cieľom uľahčiť bankám znižovanie stavu NPL.

Tieto všeobecné zásady sa zverejňujú v nadväznosti na verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2016. Na internetovej stránke ECB je k dispozícii súhrn odpovedí, ktorý uvádza prehľad prijatých pripomienok, ako aj zmeny návrhu všeobecných zásad, ktoré boli zohľadnené v konečnom uverejnenom znení.

Kontaktná osoba pre médiá: Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)