Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia rekomendacinį dokumentą bankams apie tai, kaip spręsti neveiksnių paskolų klausimą

2017 m. kovo 20 d.
  • Rekomendaciniame dokumente bankams aprašomos neveiksnių paskolų klausimo sprendimo priemonės, procesai ir geriausios praktikos pavyzdžiai.
  • Jame bankai raginami taikyti realistiškas ir ryžtingas neveiksnių paskolų lygio mažinimo strategijas.
  • Šis dokumentas bus naudojamas kaip pagrindas priežiūriniam dialogui su bankais. Jame taip pat nagrinėjami valdymo ir kiti klusimai.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė galutinę rekomendacinio dokumento apie neveiksnias paskolas (NP) versiją. Tai – svarbus žingsnis sprendžiant NP klausimą euro zonoje. Rekomendaciniame dokumente aprašomos priemonės, procesai ir geriausios praktikos pavyzdžiai, kuriais bankai turėtų vadovautis spręsdami NP problemą; ji bankams turėtų būti pirmenybinė. ECB tikisi, kad bankai, priklausomai nuo jų NP problemos masto ir rimtumo, laikysis visų šio dokumento nuostatų.

Rekomendaciniame dokumente bankai raginami įgyvendinti realistiškas ir ryžtingas strategijas, kad NP problema būtų sprendžiama visapusiškai. Tai apima ir tokias sritis, kaip valdymas bei rizikos valdymas. Pavyzdžiui, bankai turėtų užtikrinti, kad vadovai būtų skatinami įgyvendinti NP portfelio mažinimo strategijas. Šį klausimą taip pat turėtų atidžiai prižiūrėti bankų valdymo organai.

ECB nenustato kiekybinių NP lygio sumažinimo tikslų. Priešingai, jis ragina bankus parengti savo strategijas, apimančias įvairius galimus sprendimų variantus, tokius kaip neveiksnių paskolų lygio mažinimas, naudojimasis skolų tvarkymo paslaugomis, portfelio pardavimas.

Nuo šiol rekomendaciniu dokumentu bus vadovaujamasi kasdieniame priežiūriniame dialoge su individualiais bankais. ECB vadovausis proporcingumo principu – jo aktyvaus dalyvavimo sprendžiant NP klausimą lygis priklausys nuo konkretaus banko NP problemos masto ir rimtumo. Priežiūros institucija jau pradėjo šį dialogą su bankais, turinčiais didelį NP portfelį. Paskelbus galutinę rekomendacinio dokumento versiją, šis darbas tęsiamas toliau. Netrukus, įprasta priežiūrinė veikla apims ir raštų siuntimą didelį NP portfelį turintiems bankams. Šiuose raštuose dėmesys bus skiriamas kokybiniams aspektams; jie bus siunčiami siekiant, kad bankai NP klausimą spręstų vadovaudamiesi priežiūriniais lūkesčiais.

2016 m. trečiąjį ketvirtį euro zonos svarbių kredito įstaigų neveiksnios paskolos iš viso sudarė 921 mlrd. eurų. Dėl didelio neveiksnių paskolų lygio mažėja bankų pajėgumas skolinti ekonomikai, be to, šiai problemai spręsti gaištamas brangus bankų vadovybės laikas. Todėl labai svarbu ją spręsti veikiant sąmoningai ir ryžtingai, nors ECB taip pat pripažįsta, kad, norint sumažinti NP lygį, reikia laiko. Imtis ryžtingų veiksmų ECB ragina ir vyriausybes – kad bankams būtų lengviau sumažinti savo NP portfelius, jos turėtų atitinkamai pritaikyti teisinę ir teisminę sistemas.

Prieš paskelbiant rekomendacinį dokumentą, 2016 m. rugsėjo–lapkričio mėn. dėl jo vyko konsultacijos. ECB interneto svetainėje paskelbtame konsultacijų rezultatus apibendrinančiame pareiškime aptartos gautos pastabos ir nurodyta, kokie pakeitimai padaryti galutinėje rekomendacinio dokumento versijoje, palyginti su jo projektu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ronanui Sheridanui, tel. +49 69 1344 7416.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus