Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n laatimat järjestämättömien saamisten käsittelyohjeet pankeille julkaistu

20.3.2017
  • Ohjeisiin on kirjattu järjestämättömien saamisten käsittelytoimia ja menettelyjä sekä parhaita käytäntöjä, jotka pankkien tulisi omaksua.
  • Pankkien tulisi ottaa käyttöön realistisia mutta samalla kunnianhimoisia strategioita järjestämättömien saamisten vähentämiseksi.
  • Ohjeet on tarkoitettu jatkuvan valvontadialogin pohjaksi, ja niissä käsitellään myös esimerkiksi hallintokysymyksiä.

EKP on julkaissut tänään lopulliset järjestämättömien saamisten käsittelyohjeensa pankeille. Ohjeisiin on kirjattu järjestämättömien saamisten käsittelytoimia ja ‑menettelyjä sekä parhaita käytäntöjä, jotka pankkien tulisi omaksua. Järjestämättömien saamisten vähentämisen tulisi olla euroalueen pankeille prioriteetti, ja EKP odottaa niiden noudattavan ohjeita kaikilta osin sen mukaan, miten suuren ja vakavan ongelman järjestämättömät saamiset niille muodostavat.

Ohjeissa pankkeja kehotetaan ottamaan käyttöön realistisia mutta samalla kunnianhimoisia strategioita, joiden avulla järjestämättömien saamisten ongelmaan pystytään puuttumaan kokonaisvaltaisesti. Ohjeet kattavat siis myös hallinnon ja riskienhallinnan kaltaisia aloja. Pankkien tulisi esimerkiksi määrittää johdon kannustimet siten, että niillä edistetään järjestämättömien saamisten vähentämisstrategioiden toteuttamista, ja ylimpien hallintoelinten tulisi seurata toteuttamista tarkasti.

EKP ei aseta järjestämättömien saamisten vähentämiselle määrällisiä tavoitteita, vaan se odottaa pankkien laativan vähentämisstrategian ja sisällyttävän siihen eri toimintavaihtoehtoja, kuten järjestämättömien saamisten uudelleenjärjestely, ulkoistettujen käsittelypalvelujen käyttö tai saamisten myynti.

Ohjeita käytetään jatkossa pankkien kanssa käytävän valvontadialogin perustana. EKP noudattaa valvonnassa suhteellisuusperiaatetta eli mitoittaa toimiensa tiiviyden sen mukaan, miten suuren ja vakavan ongelman järjestämättömät saamiset muodostavat pankille. Valvojat ovat jo ottaneet yhteyttä niihin pankkeihin, joilla on runsaasti järjestämättömiä saamisia, ja nyt kun lopulliset ohjeet on julkaistu, yhteydenpitoa jatketaan niiden pohjalta osana jatkuvaa valvontaa. Näille pankeille muun muassa lähetetään piakkoin kirjeet, joissa käsitellään laadullisia kysymyksiä ja joilla pyritään varmistamaan, että järjestämättömien saamisten käsittely ja vähentämistoimet pankeissa ovat valvojien odotusten mukaisia.

Euroalueen merkittävillä laitoksilla oli vuoden 2016 kolmannen neljänneksen lopussa 921 miljardin euron arvosta järjestämättömiä saamisia. Järjestämättömien saamisten suuri määrä heikentää pankkien kykyä luotottaa taloutta, ja se sitoo myös pankin johdon resursseja. Ongelmaan puuttumiseksi tarvitaankin päättäväisiä toimia. On kuitenkin selvää, että järjestämättömien saamisten määrän vähentäminen vie aikaa. EKP peräänkuuluttaa myös valtioilta määrätietoisia lainsäädäntö- ja oikeudenkäyttöuudistuksia, joilla helpotettaisiin järjestämättömien saamisten vähentämistä.

Ohjeluonnoksesta järjestettiin syys-marraskuussa 2016 kuulemismenettely, ja ohjeet viimeisteltiin saatujen kommenttien pohjalta. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu vastauksista laadittu palauteyhteenveto, josta käy myös ilmi, mitkä vastaukset on otettu huomioon lopullisissa ohjeissa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä