Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē norādījumus bankām par pieeju ienākumus nenesošiem kredītiem

2017. gada 20. martā
  • Norādījumos aplūkoti pasākumi, procedūras un labākā prakse attiecībā uz banku pieeju INK.
  • Norādījumos bankas aicinātas īstenot reāli izpildāmas un vērienīgas INK samazināšanas stratēģijas.
  • Norādījumi būs pamats pastāvīgam uzraudzības dialogam ar bankām. Tajos aplūkoti arī tādi jautājumi kā pārvaldība.

ECB šodien publicēja norādījumu par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK) galīgo versiju. Norādījumi ir svarīgs solis ceļā uz INK problēmas risināšanu visā euro zonā. Tajos aplūkoti pasākumi, procesi un labākā prakse, kas bankām jāiestrādā savā pieejā INK jautājumam, kurš tām jāuzskata par prioritāti. ECB sagaida no bankām, ka tās pilnībā ievēros norādījumus atbilstoši tam, cik lielā mērā un cik nopietni INK problēma skar attiecīgās bankas portfeļus.

Norādījumi aicina bankas īstenot reāli izpildāmas un vērienīgas stratēģijas, lai nodrošinātu holistisku pieeju INK problēmai. Tas ietver tādas jomas kā pārvaldība un riska vadība. Piemēram, bankām jānodrošina, lai to vadītāji būtu pienācīgi motivēti īstenot INK samazināšanas stratēģiju. Šim jautājumam jābūt arī banku vadības struktūru stingrā pārziņā.

ECB nenosaka kvantitatīvus INK samazināšanas mērķus. Taču tā aicina bankas izstrādāt stratēģiju, kas var aptvert virkni politisku izvēles iespēju, piemēram, INK atgūšanu, apkalpošanu un portfeļu pārdošanu.

Norādījumi tagad kļūs par daļu no ikdienas uzraudzības dialoga ar individuālām bankām. ECB ievēros proporcionalitātes principu un pielāgos savas iejaukšanās līmeni atkarībā no INK apmēra un nopietnības bankas portfeļos. Uzraugi jau uzsākuši darbu ar bankām, kurām ir augsts INK līmenis. Tagad pēc norādījumu galīgās versijas publicēšanas šis darbs turpināsies. Bankām ar augstu INK līmeni tuvākajā laikā parastās uzraudzības darbības ietvaros tiks nosūtītas vēstules. INK vēstulēs būs izklāstīti kvalitatīvie elementi, un to galvenais mērķis būs panākt, lai bankas pārvaldītu INK un risinātu ar tiem saistītās problēmas atbilstoši tam, ko sagaida uzraudzības iestādes.

Euro zonas nozīmīgo iestāžu INK apmērs 2016. gada 3. ceturksnī bija 921 mljrd. euro. Augstais INK līmenis mazina banku spēju kreditēt tautsaimniecību, un tā pārvaldīšanai tiek tērēts banku vadības vērtīgais laiks. Tāpēc nepieciešama pārdomāta un apņēmīga rīcība attiecībā uz INK, taču ECB apzinās, ka augstā INK līmeņa samazināšana prasīs laiku. ECB arī aicina valdības apņēmīgi rīkoties un pieņemt tiesisko un juridisko regulējumu, kas ļautu bankām vieglāk samazināt INK līmeni.

Pirms norādījumu publicēšanas laikā no 2016. gada septembra līdz novembrim norisinājās apspriešanas process. ECB interneta vietnē publicētais pārskats atspoguļo saņemtos komentārus un norāda, kur norādījumu projektā veiktās pārmaiņas atspoguļojas publicētajā norādījumu galīgajā versijā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana