Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila napotke bankam za obravnavo slabih posojil

20. marec 2017
  • Napotki opisujejo ukrepe, postopke in dobre prakse za banke pri obravnavi slabih posojil.
  • Banke so pozvane, naj izvajajo realistične in ambiciozne strategije za zmanjšanje obsega slabih posojil.
  • Napotki predstavljajo osnovo za tekoči nadzorniški dialog z bankami in obravnavajo tudi področja, kot je upravljanje in vodenje bank.

ECB je danes objavila končne napotke za slaba posojila, s čimer je naredila pomemben korak naprej pri reševanju slabih posojil v euroobmočju. Napotki opisujejo ukrepe, postopke in dobre prakse, ki jih morajo banke upoštevati pri obravnavi slabih posojil, ter spodbujajo banke, da to vprašanje obravnavajo kot eno prednostnih nalog. ECB od bank pričakuje, da bodo v celoti spoštovale napotke v skladu z resnostjo in obsegom slabih posojil v svojih portfeljih.

Napotki pozivajo banke, naj izvajajo realistične in ambiciozne strategije in si prizadevajo za oblikovanje celostnega pristopa k reševanju problema slabih posojil. Takšen pristop med drugim zajema področji upravljanja in vodenja ter upravljanja tveganj. Tako bi banke denimo morale zagotoviti, da za vodstvene delavce obstajajo spodbude za izvajanje strategij, namenjenih zmanjšanju obsega slabih posojil. Te strategije bi morali natančno upravljati tudi upravljalni organi bank.

ECB ne predpisuje kvantitativnih ciljev za zmanjšanje obsega slabih posojil, temveč od bank zahteva, da razvijejo strategijo, ki lahko vključuje širok nabor možnosti, kot so izterjava, servisiranje dolga ali prodaja portfelja.

Napotki bodo postali sestavni del vsakodnevnega nadzorniškega dialoga z zadevnimi bankami. ECB bo upoštevala načelo sorazmernosti in poglobljenost nadzora prilagodila obsegu in resnosti vprašanja slabih posojil v portfeljih bank. Nadzorniki so že začeli obravnavo bank s povečanim obsegom slabih posojil. Po objavi končne različice napotkov se ta obravnava zdaj nadaljuje, tako da bodo bankam s povečanim obsegom slabih posojil v bližnji prihodnosti poslana pisma v okviru rednih nadzorniških dejavnosti. Vsebovala bodo kvalitativne elemente, njihov glavni cilj pa bo zagotoviti, da banke slaba posojila upravljajo in rešujejo v skladu z nadzorniškimi pričakovanji.

V tretjem četrtletju 2016 so slaba posojila v pomembnih bankah v euroobmočju znašala 921 milijard EUR. Velik obseg slabih posojil zmanjšuje sposobnost bank, da posojajo gospodarstvu, in jemlje dragocen čas upravljalcem bank. Zato je v zvezi s slabimi posojili treba odločno ukrepati, kljub temu pa ECB priznava, da je zmanjševanje velikega obsega slabih posojil dolgotrajen proces. Zato poziva vlade, naj odločno ukrepajo ter prilagodijo zakonski in sodni okvir, da bodo banke lažje zmanjševale obseg slabih posojil.

Napotki so bili objavljeni po javnem posvetovanju, ki je potekalo od septembra do novembra 2016. V poročilu o odzivih na posvetovanje, ki je objavljeno na spletni strani ECB, so predstavljeni prejeti komentarji, navedeno pa je tudi, kje so bile spremembe v osnutku napotkov upoštevane v končni različici napotkov.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo