Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejňuje všeobecné zásady týkajúce sa hodnotenia akceptovateľnosti systémov inštitucionálneho zabezpečenia

12. júla 2016
  • Cieľom ECB je zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a transparentnosť politiky dohľadu, ktorá sa bude uplatňovať pri hodnotení systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS).
  • Zverejnenie dokumentu nadväzuje na ukončenie procesu verejnej konzultácie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila všeobecné zásady týkajúce sa postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely. Cieľom dokumentu je zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a transparentnosť politiky dohľadu, ktorá sa bude uplatňovať pri hodnotení systémov IPS. Jeho zverejnenie nadväzuje na ukončenie procesu verejnej konzultácie.

V zmysle nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) IPS predstavuje dohodu o zmluvnej alebo zákonnej zodpovednosti skupiny bánk, ktorá chráni členské inštitúcie a najmä zabezpečuje ich likviditu a platobnú schopnosť. Akceptácia systému IPS znamená, že v prípade členských inštitúcií IPS dochádza k zmierneniu niektorých prudenciálnych požiadaviek uplatňovaných na jednotlivé banky, podobne ako v prípade subjektov konsolidovanej bankovej skupiny. Takýto prístup je oprávnený len za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch, napríklad schopnosti IPS podporiť v prípade ťažkostí svojich členov.

Všeobecné zásady stanovujú postup, ktorý bude ECB uplatňovať pri hodnotení plnenia týchto požiadaviek. Konečné rozhodnutia o udelení štatútu IPS sa budú prijímať individuálne na základe špecifikácií uvedených vo všeobecných zásadách ECB.

V konečnej verzii všeobecných zásad ECB sú zohľadnené pripomienky prijaté od zainteresovaných strán počas konzultácie. Pripomienky sú spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)