Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē norādījumus par institucionālās aizsardzības shēmu atbilstības novērtēšanu

2016. gada 12. jūlijā
  • ECB mērķis ir nodrošināt, lai, novērtējot institucionālās aizsardzības shēmas, tiktu piemērota saskaņota, efektīva un caurredzama uzraudzības politika.
  • Publicējot norādījumus, noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB Norādījumus par pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām. Šā dokumenta mērķis ir nodrošināt, lai, novērtējot institucionālās aizsardzības shēmas, tiktu piemērota saskaņota, efektīva un caurredzama uzraudzības politika. Publicējot norādījumus, noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Kapitāla prasību regulā (CRR) institucionālās aizsardzības shēma definēta kā līgumiska vai likumiska banku grupas vienošanās, kas aizsargā iesaistītās iestādes un īpaši nodrošina to likviditāti un maksātspēju. Institucionālās aizsardzības shēmas atzīšanas rezultātā dažas prudenciālās prasības, kas tiek piemērotas atsevišķām bankām, tiek mīkstinātas institucionālās aizsardzības shēmas dalībniekiem; līdzīga pieeja tiek piemērota konsolidētas banku grupas iestādēm. Šāda pieeja ir pamatota tikai, ja ievērotas tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, prasība attiecībā uz institucionālās aizsardzības shēmas spēju sniegt atbalstu grūtībās nonākušiem dalībniekiem.

Norādījumos noteikta pieeja, kas jāievēro ECB, vērtējot šo prasību izpildi. ECB galīgais lēmums par institucionālās aizsardzības shēmas statusa piešķiršanu tiks pieņemts, izskatot katru gadījumu atsevišķi uz ECB norādījumos ietverto kritēriju pamata.

ECB norādījumu galīgā versija atspoguļo apspriešanas gaitā no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē publicēti arī komentāri kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. 49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana